Vissza a tartalomjegyzékhez

CSEREKLYEI MÁRTA
Ki segít az elnökön

Sokan igyekeznek mostanában azon, hogy Bill Clintont a megtérés útjára terelgessék. A Fehér Ház három lelkészt kért fel, hogy személyesen segítsenek „rendezni a dolgokat” Clintonnak. Pszichológusok viszont a vallás helyett mélylélektani gyakorlatokat ajánlanak a „helytelen cselekedeteitől” szabadulni igyekvő elnök számára. A különböző megoldási javaslatokat a Newsweek című hetilap foglalta össze.

A három lelkész régóta jó barátja az elnöknek: Tony Campolo, a nagyhangú baptista evangélista és miszszionárius, Gordon MacDonald lelkipásztor és író, aki saját példáján mutatja be, milyen egy jó útra tért egykori házasságtörő, és végül J. Philip Wogaman, liberális etikus, a metodista egyház lelkipásztora, akinek gyülekezetébe járt az utóbbi években a Clinton házaspár. A trió együtt vett részt azon az ominózus fehér házi imareggelin, ahol Clinton először ismerte el: „vétkeztem”. Mindhárman úgy vélik, az elnök bűnvallása „őszinte” és „szívből jövő” volt. Egymás után látogatják meg Clintont, hogy aztán hetente egyszer közösen olvassanak fel részeket a Bibliából, és imádkozzanak. Vajon hogyan oldják meg ezt a felelősségteljes feladatot?
Mindhárom lelkész más-más módot tart megfelelőnek arra, ahogy egy bűnös lelket vissza lehet téríteni Isten kegyelméhez. Campolo a „lélek képességében” hisz, ami azt a baptista doktrínát jelenti, mely szerint mindenki rendelkezik azzal a képességgel, hogy megtalálja a Bibliában a választ arra, amit keres. „Együtt fogjuk olvasni a Bibliát, és én játszom Szókratész szerepét” - mondta Campolo. „Nem azért vagyok, hogy a saját tapasztalataimat osszam meg vele” - folytatta. „Hadd győzze meg őt a Biblia arról, amit tennie kell.”
Szókratész szerepét játszani egy olyan személy esetében, mint Clinton, meglehetősen nagy kihívás - és ez ráadásul lehetővé teszi az elnök számára a manőverezgetést. A Bibliát ugyanis sokan használják fel előre gyártott elképzeléseik igazolására is. Clinton pedig jó gyakorlattal rendelkezik a szövegek tetszés szerinti értelmezése terén: az abortusz jogosságát például szintén egy kiragadott bibliai idézettel magyarázta. Azt is bebizonyította már, hogy kiválóan ért a jogi szőrszálhasogatáshoz, így meglehet: azzal az ószövetségi felfogással fog takarózni, mely szerint egy házas férfi és egy hajadon (mint például Monica Lewinsky) közötti szexuális kapcsolat nem minősül házasságtörésnek. Azt ugyanis csak a férjnél lévő nők követhetik el.
Az Újszövetségben azonban Jézus már arról tanított, hogy egy férfi „a szívében” anélkül is elkövethet házasságtörést, hogy megérintené az illető hölgyet. Campolo ezért főként Clinton érzelmi életére szeretne hatni - hiszen az érzelmeinkkel érezzük mások fájdalmait. „Az a feladatom, hogy segítsek neki, hogy kapcsolatba lépjen Jézussal, hogy érezze az Ő jelenlétét az életében, hogy a barátjává váljon Jézus, aki együtt érez velünk, és megtisztít minket a bűneinktől” - mondta Campolo. „Azt szeretném, ha olyan szoros kapcsolatba kerülne Jézussal, hogy akárhányszor bűnt követ el, maga is érezze azt a fájdalmat, amit Jézus érzett az ő bűnei miatt a kereszten.”
Wogaman pásztor rendkívül megértőnek mutatkozik a gyülekezetét látogató elnök iránt. Szerinte Clintonnak nem kell lemondania, és az impeachment eljárást sem kell megkezdeni ellene. Ezt követelni törvénykezés lenne, hiszen állítja, mindannyian bűnösök vagyunk. „Az elnök egy folyamaton megy keresztül, mint ahogy minden keresztény” - mondta. Úgy tűnik tehát, hogy Clintonnak nem kell nagyon tartania lelkipásztora dorgálásától.
Jóllehet MacDonald maga is meghurcolt ember, valószínűleg mégis szigorúbb lesz az elnökkel. MacDonald egy évig tartott fenn házasságon kívüli kapcsolatot 1984-ben, miközben lelkészként szolgált a massachusetts-i Lexington város Grace Chapel nevű gyülekezetében. A kapcsolat vége után bevallotta tettét egy csoport evangéliumi egyházvezetőnek. Két évvel később lemondott tisztéről, de ma ismét a Grace Chapelben szolgál. Sikeres íróként nagy népszerűségre tett szert, többek között maga Hillary Clinton is lelkes olvasói közé tartozik.
MacDonald számára Isten megbocsátását nem csupán „valamiféle belső megkönnyebbülés érzése” bizonyítja. Nyilatkozatában elmondta, hogy olyan lelki gyakorlatokon készül keresztülvezetni az elnököt, „amelyek nem tesznek lehetővé sem kibúvókat, sem kifogásokat”. Szerinte az igazi megtérés azzal kezdődik, hogy az ember tudatára ébred annak, hogy vétkezett, és hajlandó beismerni a bűneit. Clintonnak el kell ismernie, hogy „elveszett ember”, akinek radikálisan meg kell változtatnia az életvitelét. „Meg kell aláznia magát szellemében”, le kell mondania arról, hogy politikai ellenfelein „elégtételt” vegyen, és „el kell fogadnia bármiféle ítéletet, ami bűnének feloldásához szükséges” - mondta MacDonald. Arról azonban nem beszélt, hogy ez az „ítélet” a lemondatást és az impeachment eljárást is jelentheti-e. Politikai téren egyik lelkész sem kíván tanáccsal szolgálni.
A lelkészek számára a legnagyobb akadályt valószínűleg Clinton elnök vallásos tradíciói jelenthetik. Clinton, mint a déli baptista felekezethez tartozók többsége, abban hisz, hogy akkor is bizton számíthat az üdvösségre, ha közben házasságtörést vagy más bűnt követ el. E felfogás szerint egy keresztény számára a bűnöknek nincs következménye az örökkévalóságban, hiszen az üdvössége már úgyis biztosított. A teológusok ezért ezt az irányzatot „olcsó kegyelem” doktrínának nevezik. Ha az elnök tényleg így gondolkozik, új lelkipásztorainak igencsak vastag falat kell áttörniük, amennyiben őszinte bűnbánatra kívánják Clintont elvezetni - zárja összeállítását az amerikai hetilap.


Clinton a pszichológusok szemével

A család története szokványos. Apa nincs, az anya meglehetősen domináns, alkoholizmus, valamint elvetettség jellemzi. Miközben Amerika pszichológusai áttanulmányozták a Starr-jelentést, Clinton elnökben egy már jól ismert személyiség jegyeit fedezhették fel. Néhányan egyszerűen klasszikus értelemben vett szoknyabolondnak vagy liliomtiprónak titulálták. Mások szerint a szexmánia tünetei észlelhetők rajta. Egy ponton azonban megegyezik a véleményük: Bill Clintonnak terápiára lenne szüksége.
Könnyebb azonban mondani, mint csinálni. Az elnök bátyja, Roger Clinton, aki a kábítószer ellen folytat Don Quijote-i harcot, elmondta, hogy az elnök évekkel ezelőtt, problémás gyermekkora élményeinek feldolgozását segítendő, részt vett pszichológiai tanácsadáson. Ám ez titokban, a politikai élet színfalai mögött történt. Az elnöknek a szellemi megújulás utáni újkeletű vágya népszerűségre találhat egy olyan társadalomban, amely kétségbeesetten igyekszik visszatérni egy morálisan biztonságosabb zónába. Clinton számára azonban ez lehet, hogy nem lesz elég. A terapeuták helyeslik Clinton lelkipásztorainak tevékenységét, ám szerintük az elnöknek pszichológus szakemberek segítségére is szüksége van, hogy fényt derítsenek viselkedésének mélylélektani okaira. Orvosi segítség kérése azonban meglehetősen kockázatos lehet mostanában, amikor ellenfelei pont azt igyekeznek bebizonyítani, hogy gyenge a vezetéshez. „Szakmai jóhírének megőrzése pont ellentétben áll azzal, amire helyreállásához szüksége lenne” - mondta Robert Weiss, a Los Angeles-i Szexuál-Rehabilitációs Intézet igazgatója.
A pszichológusok szerint Clinton problémája gyógyítható ha ő is valóban meg akar változni. A Starr-jelentésben felvonultatott kusza kapcsolatok sora számos terapeuta szerint szexuális kényszerekről tanúskodik: ilyenek például az önpusztító kockázatvállalás, irracionális magyarázkodás, valamint a gyengébb személyiségű partnerek keresése.
A gyógykezelés mikéntjének meghatározása természetesen szakszerű diagnózis felállítását igényli. Szakértők szerint azonban néhány alapvető lépés enélkül is megtehető a helyreállás érdekében. Először is: a valóság felismerése. Sokak szerint az a tény, hogy Clinton tagadta Lewinskyvel való kapcsolatát, azt bizonyíthatja, hogy nem volt hajlandó megbirkózni a problémájával. Biztos, hogy a szavak csűrése-csavarása a vádemelés elkerülése érdekében volt szükséges, a pszichológusok szerint azonban ez is csak azoknak az embereknek a taktikája, akik hűtlenségüket próbálják igazolni. Miután Clinton elismerte a problémáját, meg kell vizsgálnia viselkedésének okait, és meg kell tanulnia nemet mondani az ösztöneinek. Szakértők szerint egy, a feleségével közös terápia csak ezután lehet sikeres számára.