Vissza a tartalomjegyzékhez


Történelmi pillanat

Az új kormányzat munkájának talán egyik legnagyobb haszna a mezőgazdaságban, hogy megvalósította a nagyüzemi és a magángazdálkodói érdekképviseletek - eddig soha nem tapasztalt - együttműködését. Ez sem az Antall-, sem a Horn- kormánynak nem sikerült. Ugyanis ma szinte mindenki egy oldalon áll: az agrártárcával szemben.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) kiadott egy új rendeletet, amelyben megszigorította a búza átvételi szabványát, és ezzel lehetetlenné tette, hogy a termelők garantált áron értékesíthessék gabonájukat az állam részére. Hétfőn derült ki, hogy ez a rendelet tévedés volt, a minisztérium tehát visszavonta.
Viszont érdekes az: kedden az FVM illetékes vezetői sajtótájékoztató keretében mondták el újra, hogy hatástalanították a gabonabombát. Állításuk szerint az elégedetlenkedés politikai indíttatású, célja az új kormányzat támadása. Sikerként jelentették be többek között, hogy FAO segélyprogram keretében sikerült eladni Oroszországba 600 ezer tonna búzát. Sajnos a FAO illetékes munkatársai erről az üzletről még nem értesültek.
Eközben az FVM a médián keresztül levelet intézett a termelőkhöz. A levélben, amelyben nem ad választ a felvetett követelésekre, pozitívnak ítéli az eddig általa meghozott intézkedéseket és minden problémát a Horn-kormány tevékenységére vezet vissza. A hétoldalas levélben feltűnő az egységbe szerveződött gazdák és érdekképviseletek megosztására való törekvés. Az egész eddigi demonstrációért és gyűlésekért a MOSZ-t (a nagyüzemek érdekképviseletét) teszi felelőssé, mint a Horn-kormány csatlósát. Ezzel egyidőben megindult a szövetkezetek felé a sajtón keresztüli üzengetés, a felszámolásukkal, felosztásukkal való fenyegetőzés.
Történelmi pillanat állt elő. A kormány politikáján és a kormányfő bölcsességén múlik, hogy az egységbe szerveződött érdekképviseleteket ellenségnek, vagy partnernek tekinti-e? Megpróbálja-e megosztani az erejüket, vagy felhasználja az egységet, hogy a mostani probléma megoldásával egyidejűleg hosszú távú megállapodásokat kössön a mezőgazdasági termelőkkel. Példaértékű lenne, ha a kormányzat jó együttműködést tudna kialakítani az agrárium képviselőivel. Nem kell ecsetelni, hogy az EU csatlakozás során milyen fontos lenne, ha itthon egységes szakmai álláspont tudna kialakulni. A demokráciát hosszabban gyakorló országok kormányai megbecsülik és partnernek tekintik az egységes gazdasági érdekképviseleteket. A közeli napokban tehát megismerhetjük az új kormány politikai felkészültségét és rugalmasságát.
(Varga Péter)