Vissza a tartalomjegyzékhez


Magyar Köztársasági Érdemrend Jeremy MacKenzie tábornoknak

A hét elején Jeremy MacKenzie tábornok a NATO Európai Haderői főparancsnok-helyettese - hazánk euroatlanti integrációs törekvéseinek előmozdítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként - a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vehette át Göncz Árpád köztársasági elnöktől.
„Meggyőzőnek találom azt a változást, ami Magyarországon és a magyar hadseregben végbement, az ország valóban elkötelezetten és elhívatottan készül a jövő évi NATO-csatlakozásra, és felismerte azt, hogy ez a program évekig fog még tartani az ország teljes jogú NATO-taggá válása után is.” - mondta MacKenzie tábornok. A tábornokot udvariassági látogatáson fogadta Szabó János honvédelmi miniszter is, aki kijelentette, hogy Magyarország honvédelmi költségvetése fedezetet nyújt a NATO-csatlakozás első szakaszának többletkiadásaihoz. A találkozón szó esett a kormányprogramban előírt hathónapos sorkatonai szolgálat bevezetésének lehetőségéről. A tábornok aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, mert véleménye szerint a sorkatonai szolgálat ideje kilenc hónap alá nem csökkenthető, ugyanis az a kiképzés rovására mehet. (MTI)