Vissza a tartalomjegyzékhez

PÁLFY GYULA
Sziget a képtengerben

Megy egy sorozat, ami kivételesen nem szappanopera. A népszerű kifejezés ugyanis a szakmai silányság, a tucattermék állandósult jelzője. Ám az RTL-klub „Farm, ahol élünk” című filmeposzát - fogyatékosságai és nagy sorozatszáma ellenére - nem illetheti ez a megjelölés.
A történet a múlt századvégi USA-ba kalauzolja nézőit. Sokféle Amerikát ismerhetünk meg általában a filmekből - arról most nem is szólva, hogy a ma látható összes mozgókép nagy része éppen amerikai eredetű - ám el kell ismerni, a filmek jó része nem puszta kitalálás. Inkább viszszatükrözés. Színes mozaikdarab, melyen az látható, amit a ma Amerikája gondol, érez a múltbeliről. A Farm, ahol élünk élettere a klasszikus amerikai értékek fénykora volt, amelyek közé azért egy csomó más is kezdett odakeveredni… Tudjuk a törikönyvekből, s láttuk a westernekben: aranyláz és polgárháború; indiánok és feketék. Zajos és erőszakkal terhelt határvárosok skanzenszerű westernkocsmákkal. Ugyanakkor farmergazdaságok, s az óriás földeket többnyire családilag művelő egyszerű, de „bibliás”, nagyon összetartó népek… A sorozat nézőiként mi éppen a polgárháború és a rabszolga-felszabadítás után járunk.
Egy minnesotai kisváros, Walnut Grove farmercsaládjai a főszereplők, tehát az amerikai kisember világa. Kiemelkedő történelmi hősökkel nem találkozunk, példázatszerű helyzetekkel annál inkább.
Maga a korszak a főhős. No és a szereplőket összekötő, épp virágkorukban megjelenített eszmények. Oly klasszikus, újvilágbelinek mondott értékek, melyek akkorra már megszilárdultak, és fémjelezték Amerikát: a szabad, de a becsület által mégis szabályozott vállalkozás tisztelete. A család értéke. A lakóhely és a helyi gyülekezet mint valóban működő kisközösségek: összetartozás-érzet és felelősségvállalás a másikért. A Biblia tekintélyének kisugárzása a polgári élet megannyi területére.
Nincs azonban szó „elszállt”, gyermeteg naivitásról: az is a képben van, ami az előbbieket megbontani törekszik. Ami és aki a mindenki számára kivívott személyes szabadságot (amely az Unió megalapítói számára életfontosságú volt) a fentiekkel épp ellentétes irányba fordítva hasznosítja.
Felbukkan tehát itt, ebben a közegben is az idegenutálat, a fajgyűlölet s az antiszemitizmus; a pusztító pletyka és a nyers brutalitás (bár visszafogottan). Mammonista ragadozók, körözött rablók és szerencsejátékosok lépnek színre egy-egy epizód erejéig, de a főszereplő Ingalls családon és egész stabil értékrendjükön átszűrve az ellentétes behatások soha nem tudnak túlságosan nagyra nőni.
S ha van a sorozatban értékes üzenet, éppen ez az. Ingallséknél ugyanis nem egyfajta megfoghatatlan, légből kapott „jóság” a családi tűzhely melegének forrása. A kerítés itt sincs kolbászból, a mindennapi kenyérért, a lépésről-lépésre gyarapodásért meg kell küzdeni. De a szilárd jellemű, működő hittel élő, családépítő emberpár szövetsége működik.
A Biblia „hármas kötele” az, amiről itt szó van. Melyet ugyan a történelmi és a valóságos időjárás csapásai, a betegségek meg tudnak próbálni…, de sehogy sem tudnak szétverni. És ez az általuk megélt mikrovilág a sorozat legnagyobb vonzereje. Amit könnyebb megoldás lenne elnagyoltan ábrázolni, sablonosan eljátszatni, csak éppen az ábrázolt értékek veszítenének vonzerejükből.
De nincs szó hitelvesztésről. Sőt valahogy azt érezzük, hogy a cselekményhez arcukat adó színészek talán a magánéletben is azonosulni tudnak a szerepük szerinti karakterrel. Alakításuk nyomán rokonszenves modellként hat a nyűzsgő nagycsalád, komolyan példaértékű a határozott és bátor, mégis melegszívű apa, az otthon melegét fenntartani képes anya figurája.
Rengetegen nézik és szeretik őket. Mert tényleg: így is lehetne élni. És mert nagyon kevés ma a valóságos család, ha e szónak legszebb, legteljesebb értelmére gondolunk. A sorozat tehát a mai magyar kereskedelmi és közszolgálati médiában nagyjából azt a magányos kivételt jelenti, ami erősíti a szabályt, a nézettségért folyó harc szabályait.
Egy kis darab zöldellő sziget a kegyetlenül sós óceánban.