Vissza a tartalomjegyzékhez

SZLAZSÁNSZKY FERENC
Beszélgetés Lányi Zsolttal, az FKGP alelnökével


Lányi Zsolt Fotó: MTI

- Alelnök úr, a napokban több fórumon kijelentette: semmiképp nem szeretné, ha a kisgazdapárt szatellit párttá válna.
-1945 óta vagyok a kisgazdapárt tagja. 1956-ban újjáalakítottam a pártot, akkor vettem fel Torgyán József urat is. Amikor a forradalomnak vége lett, természetesen kirúgtak az állásomból, rendőri felügyelet alatt voltam, a nép ellensége lettem. 1988. november 18-án az újjáalakulásnál a Pilvaxban megint a kisgazdapártban folytattam. Tehát ez a párt és az életem összefonódott, és most, hogy már lassan 70 éves leszek, a zsigereimben érzem, amikor veszély fenyegeti a pártomat.
- Milyen veszély fenyegetné a kisgazdapártot, a választások egyik győztesét?
- Nem vagyunk a választások győztese, mert tíz százalékot értünk el, s bár ez feltétlenül siker, azért a tíz százalék az tíz százalék. Tény, hogy a mi nyolcvan visszaléptetésünk miatt a Fidesz alakíthatott kományt, és ma Orbán Viktor a miniszterelnök. Ezt a Fidesz sem vitatja, és ezért a kisgazdapártot megfelelő pozícióba juttatta az új kormányban. Viszont sajnálatos módon több olyan törekvést látok, amely arra utal, hogy a Fidesz kétpólusú politikai palettát akar kialakítani, ami ellen a nyilatkozataimban tiltakoztam. A magyar társadalomnak szüksége van egy olyan pártra, amelyik az agrárium érdekeit képviseli, a középparasztságét, a kisemberekét, a kispolgárokét.
- Ön szerint lehetséges, hogy a Fidesz által elképzelt két pólusú rendszer létrejöjjön? Tehát volna egy polgári blokk, és ezzel szemben egy szocialista, vagy szociáldemokrata párt?
- Én nem hiszek ebben. Az én elképzelésem szerint Magyarországon mindig szükség lesz egy erős agrárpártra is. Hatvan százalékot adnék ennek, a részben a parasztságot képviselő nemzeti jellegű konzervatív pártnak, a másik rész egy igazi szociáldemokráciát képviselő, a munkásokat és a balodali értékeket összefogó párté volna. Egy ilyen párt most nagyon hiányzik. És szükség van egy nem túl nagy, de azért jelentős liberális pártra, amelyik olyan tíz százalék körüli. De ez a három irányzat meg kell, hogy jelenjen, s ebben a három irányzatban a kisgazdapártnak, mint a vidék pártjának jelentős szerepe lesz nagyon sokáig. Ezért a kisgazdapárt szuverenitásához nem szabad nyúlni. Egyébként azért érzek veszélyt, mert - ahogy néztem a Szonda Ipsos legutóbbi jelentését - a kisgazdapártnak csökkent a népszerűsége a választások óta.
- Ezt minek tudja be? A tapasztalatok szerint a győztesek népszerűsége csak fokozódni szokott a választások után.
- Ezt annak tudom be, hogy a kisgazda tagság úgy érzi, nem megfelelően foglalkoztatják, a párt vezetésében lefejezés történt, a tagság valahogy nincsen megelégedve a pártvezetéssel.
- Milyen „lefejezésekre” gondol ?
- Nem tudok sem én, sem a többi vezető annyit foglalkozni a kisgazdapárttal, amennyit kellene, mert a különböző kormányzati feladatok sok energiánkat vonják el a pártmunkától. Szóval, most a tagságban egy bizonyos lemorzsolódást tapasztalok, elsősorban Budapesten, de vidékről is érkeztek ilyen jelzések. És ezek a tagok, akik lemorzsolódnak rólunk, nem a Fideszt erősítik, hanem a MIÉP-et.
- Orbán Viktor kijelentette, hogy az FKGP-nek is lesz lehetősége a 2000. évi köztársasági elnök-jelöléskor a javaslattételre. Amennyiben Torgyán József lenne a köztársasági elnök, ki kellene lépnie a kisgazdapártból, hiszen az államfő nem lehet párttag. Ez esetben ki vezetné a kisgazdapártot?
- Én ilyen messze nem gondolkozom, az utódlással akkor kell majd foglalkozni.
- Hogyan értékeli a kormányzat első 50 napját?
- Elég radikálisan nekifogtak, én meg vagyok vele elégedve, semmi problémám nincsen. Egyetértek a kormányzat munkájával, egyetértek a határozottsággal, azzal a radikalizmussal, ami a jelenlegi kormányzat eddigi működését jellemzi. Itt csak arról van szó, hogy én azt szeretném, ha az elkövetkezendő időben is lenne egy Független Kisgazdapárt, amely mindig önálló pártként létezne.
- Mindig a mérleg nyelve volna?
- Nem, legjobb lenne, ha már megnyernénk a választást egyszer, és akkor más lenne a mérleg nyelve. Nem bánnám, ha azt az 1945-ös 56-57 százalékot megkapnánk, az abszolút nem keserítene el.