Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Elégedetlen gabonatermelők

Szeptember 10-én ülést tartott a Gabonatermesztők Országos Választmánya. Az ülésen a termelők képviselői megvitatták a búza értékesítési és minősítési problémáit, valamint az ezzel összefüggő pénzügyi gondokat. Véleményük szerint a kormány eddigi intézkedései alkalmatlanok a gabonaválság kezelésére. A gabonatermelők számításaik szerint eddig több mint 25 milliárd forint árveszteséget szenvedtek. A választmány hatpontos javaslatcsomagot fogadott el, amelyet az ülés után eljuttattak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetői részére.
A követelések között szerepel, hogy a kistermelőkre vonatkozó intervenciós gabonafelvásárlást minden termelőre terjeszszék ki. Az értékesítés elhúzódásából fakadó tárolási költségekhez a kormány nyújtson támogatást a termelők részére. Azok a termelők, akik közvetlenül a végfelhasználók felé értékesítik a búzát, kapjanak 3500 Ft/t piacrajutási támogatást. A választmány szerint hasonló intézkedésre van szükség a kukoricával kapcsolatban is. Az aratás utáni bevételek elmaradása miatt az 1999. évre kerüljenek átütemezésre a termelési hitelek, valamint a következő évi termelés megindításához biztosítson a kormány államilag garantált új hiteleket.
A termelők nem értenek egyet az 1999. évre tervezett búza garantált árának mértékével, amely véleményük szerint jelentősen rontja a termelők jövedelembiztonságát. Javasolják, hogy a következő évi garantált árat 20 ezer Ft/t értékben határozzák meg.
A választmány támogatja a szaktárca által meghirdetett vetőmagcsere akciót, de ismételten tiltakozik az 50 hektár feletti gabonatermelők diszkriminációja ellen.
Az ülésen elhangzott továbbá, hogy a 441 ezer hektáron termelt napraforgóból kb. 700 ezer tonna, míg az 1,054 millió hektáron termelt kukoricából kb. 6 millió tonna termés várható. Mivel a gabonatárolók nagy része az értékesítésre váró kalászos gabonával van megtöltve, így a termelőknél fizikai tárolási problémákkal kell számolni. Javasolják, hogy szükségtárolók igénybevételét tegye lehetővé a FVM.
A kukorica piaci értékesítési pozíciója a búzáéhoz hasonlóan válságos, ezért a választmány kéri a kormányzatot, hogy gyors és érdemi intézkedésekkel oldja fel a lehetséges válságot. A megyei küldöttek felszólalásaiból kitűnt, hogy az ország keleti felében nagyobbak az értékesítési és pénzügyi feszültségek. Békés, Pest és Szolnok megyét illetően a jelenlévő küldöttek érdekérvényesítő demonstrációk előkészítéséről számoltak be.