Vissza a tartalomjegyzékhez

GYŐRI ZSOLT, HAZAFI ZSOLT
A kormány titka

Miután a hét elején nem tisztázódott, történt-e valójában titkos, törvénytelen adatgyűjtés fideszes politikusok és családtagjaik körül, az MSZP elnöke levélben fordult a legfőbb ügyészhez: rendeljen el vizsgálatot az ügyben. Horn Gyula szerint: ,,Az ügy súlya, a törvénysértés gyanúja és a közvéleményben érzékelhető jelentős visszhang indokolja, hogy a kormánytól független ügyészség a törvény felhatalmazása alapján végezze el a tényfeltárást, annak alapján tegye meg a szükségessé váló jogi lépéseket, és adjon hiteles tájékoztatást a közvéleménynek". Többen úgy vélik, a szocialisták lépését az váltotta ki, hogy a Fidesz szándékosan nem kívánja érdemben tisztázni a kérdést.


Bal oldalon Nikolits István a vol titkosszolgálatokat felügyelő miniszter, jobb oldalon a jelenlegi: Kövér László. Ki mit tud?  Fotó: Vörös Szilárd

Az időhúzás mögött több dolog is állhat. Lehetséges, hogy az ügy kirobbantásának elsődleges célja az volt, hogy a közvélemény figyelmét eltereljék az egyre terebélyesebbé váló Simicska-ügyről, miután pedig ez megtörtént, már a kormánynak nem érdeke az ügyet tovább feszegetni. Más vélemények szerint ez a botrány kiváló lehetőséget ad arra is, hogy a titkosszolgálatok vezérkarát jelentősen ,,megújítsák”. Ezt támasztja alá, hogy egyrészt a politikai ízű vezetőváltások az utóbbi hetek tanulsága szerint nem állnak távol a Fidesz vezette kormány politikai stílusától, másrészt a jobboldali kormányt az is irritálhatja, hogy a titkosszolgálatok jelenlegi vezetőit 1994-ben a Horn-kormány nevezte ki.
Ezeket a feltevéseket támaszthatja alá, hogy a kormány még mindig nem tárta sem a nyilvánosság, sem a nemzetbiztonsági hivatal tevékenységét is ellenőrző parlamenti bizottság elé, hogy egyáltalán mire alapozta a miniszterelnök a kijelentéseit. Kövér László, a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter - Orbán Viktort helyettesítve - ugyan megjelent az illetékes bizottság előtt, de egyrészt nem adott át semmilyen addig nem ismert dokumentumot a képviselőknek, másrészt nem adott kielégítő válaszokat az ellenzéki képviselők kérdéseire sem.
Időközben ismeretlen személyek egy húsz oldalas iratgyűjteményt juttatattak el a sajtó és néhány politikus részére. Ez a gyűjtemény lapunk birtokába került. Az abban található, szinte teljes egészében a mindenki számára hozzáférhető cégnyilvántartásból származó információk megegyeznek azokkal, melyeket a miniszterelnök a múlt héten hozott nyilvánosságra a Fidesz választmányi ülésén. Kövér László nyilatkozatai szerint Orbán Viktornak más dokumentumok is a rendelkezésére állnak, ezeket azonban úgy tűnik rajta kívül még senki sem tudta megtekinteni. Ezek után nem csoda, hogy Keleti György a Nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke ezeket a dokumentumokat a Loch Ness-i szörnyhöz hasonlította: „mindenki beszél róla, de még senki sem látta”.
A már nyilvánosságra került dokumentumcsomagból kiderül, hogy nem csupán Fideszes politikusokról gyűjtöttek adatokat. A dokumentum főszereplői közé tartozik az MSZP volt pénztárnoka Boldvai László is, de érintőlegesen feltűnnek más ellenzéki politikusok nevei is. Az iratokból megtudhatjuk, hogy valószínűleg volt közös üzleti érdekeltsége Orbán Viktornak és Baja Ferencnek, Kövér Lászlónak és Csintalan Sándornak. A dokumentum egyébként elég nehezen érthető és gyakran ellentmondásokat is tartalmaz. Egy, a lapunknak nyilatkozó adószakértő szerint például nem állja meg a helyét a dokumentum szerzőjének azon következtetése, mely szerint Kövér Szilárd (Kövér László testvére) azzal, hogy saját kezdeményezésre töröltette cégeit, adózatlanul tudta volna átcsoportosítani a vagyonát - valójában így nem lehet kikerülni az adózási kötelezettséget.
Még mindig rejtély az is, hogy ki végezte a titkos adatgyűjtést. Szóba került, hogy fedőcégként a Pintpoint Kft., illetve az abban 25 százalék tulajdoni részesedéssel bíró Protán Rt. végezte volna a megfigyeléseket. A Protán Rt. vezetősége azonban cáfolta, hogy egyrészt az rt. fedőcég volna, másrészt azt, hogy bármi közük lenne az adott ügyhöz. A Protán Rt.-t a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Központi Fizikai Kutatóintézet Számítástechnikai Rt. alapította. Később aztán a cég részvényeit a cég vezetői és dolgozói megvásárolták. A cég azonban továbbra is szoros szakmai kapcsolatban áll, illetve személyileg is kötődik a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, ami megnyilvánul abban is, hogy az rt. felügyelő bizottságában továbbra is a hivatal egykoron delegált tagjai találhatók.
Az ügy kapcsán kiderült az is, hogy tisztázatlanok azok a körülmények, amelyek között az úgynevezett titkosszolgálati fedőcégek működnek. Hiányoznak a vonatkozó miniszteri rendeletek és utasítások, nem világos az sem, hogy fedőcégként mit tehet és mit nem egy magáncég. Ráadásul - mint ahogy lapunknak egy vagyonbiztonsági szakértő elmondta - köztudott a „szakmában”, hogy legtöbbször legálisan működő vagyon- és személyvédelmi cégek mögé bújva kívánnak belső információhoz jutni. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy sokan tudatlanul megbízzák ezeket a vagyonvédelmi cégeket például irodaházak őrzésével, illetve személyi védelemmel. Így azok a helyzetből adódóan egyszerűen tudnak információt szerezni.


Részlet a lapunk birtokába került dokumentumokból. A szövegben a helyesírási és stilisztikai hibákat a szöveghűség miatt nem javítottuk ki.

CÉGINFORMÁCIÓ
(Összefoglalás)

ELŐSZÓ

Néhány Személlyel kapcsolatban HITELES CÉGINFORMÁCIÓ gyűjtésére kaptunk megbízást. Forrásként a CÉGTÁR 2000 Cég és üzleti információs rendszerre támaszkodtunk.
A feladat kijelölésénél problémát okozott a személyek címei (változások is) ismeretének hiánya. A NÉVAZONOSSÁG miatt, így néhány személyre nem tudtunk kitérni, DE a talált cégközlöny-kivonaTot a mellékletben közöljük.
A feladatot a „FELADAT: KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK” táblázat összegzi.
Látható, a címhiánya a feldolgozást nem minden esetben tette lehetővé.
Akinél biztosak vagyunk abban, hogy nem szerepel a HIVATALOS CÉGNYILVÁNTARTÁS-ban, ott a „Nincs Cégbírósági adat!” megjegyzés látható.
Akinél címhiány miatt nem végeztünk kutatást, ott a „Cím hiányában nem azonosítható!” megjegyzés szerepel.
Akinél elvégeztük a kutatást, de cím hiánya miatt nem tudtuk feldolgozni, ott a „Dokumentum mellékleve, címprobléma!” megjegyzést tettük.
Akinél sikerült az összefüggéseket feltárnunk, azoknál a „Feldolgozva!” szöveget írtuk.

Fontos kiemelni.
A kutatás KIZÁRÓLAG a CÉGNYILVÁNTARTÁSOKRA ÉPÜLT. Jelenleg a SAJTÓ kutatás zajlik, PÉNZÜGYI vizsgálódást KÜLÖN KÉRÉSRE kezdjük el.

(...)

BOLDVAI
Boldvai László jelenleg a PRO FORMA Kft. igazgatója.

Dóra Ottó a REGIUS Kft. felszámolása miatt, NEM TÖLTHETNE BE másutt tisztséget!

Gressai Sándor pozíciói ÖSZSZEFÉRHETETLENEK. Egy részletes pénzügyi elemzés vélhetően feltárná: az SVT-WAMSLER Rt. hasznát a TARJÁNFÉM Rt. és az IPRFÉM Kft. „csapolják”.

Czékmán József Gressai „jó” embere.

 

KÖVÉR
Kövér Lászlóra találtunk adatot, de a címhiány miatt nem dolgoztuk fel. (Melléklet)

Kövér Szilárd tisztségeiben, és mint tulajdonos is, rendkívül aktív. Karrierje az Orbán Viktorral „közös” Századvég (ma CENTUM) Kft-ből indul. A felsorolt cégek „FIDESZ cégek”, de magánszemélyként is jelentős tulajdonokkal rendelkezik.
Ami feltűnő!
A választások közeledtével ÁTCSOPORTOSÍTJA vagyoni érdekeltségeit! Azzal a lehetőséggel él, hogy SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSRE TÖRÖLTETI a „felesleges” cégeit a CÉGJEGYZÉKBŐL. (Nem felszámolás és nem végelszámolás!) Ez a „trükk” jó lehetőség adózatlanul kivonni forrásokat a vállalkozásból, más célokra.
Jelenleg (1997. évi akció!) törlés alatt áll: MENÜETT Kft., a CENTUM (Századvég) Kft. és az igazi „nagy falat”, a QUALITY INVEST Rt.
Érdekesség még a sok apró trükkel „bújtatott” TERRA NEGA ingatlanforgalmazó Bt.is, leginkább azért, mert eddig háromszor „váltott” Cégbíróságot, de Kövér Szilárd, mint tulajdonos NEM VÁLTOZOTT.

ORBÁN
Orbán Viktor egyedül a Századvég (ma CENTUM) Kft-ben VOLT ügyvezető és tulajdonos.
A Kft. azért ÓRIÁSI JELENTŐSÉGŰ, mert mint látni fogjuk, innen indul el Orbán Viktor (FIDESZ) „gazdaságszervező” munkája. (Érdekes módon Kövér János dr. és Kövér Szilárd is tagja az „Aranycsapatnak”).

Orbán Győző (ifjú és idősebb)
Orbán Viktorral (és a Századvég Kft-vel) az üzleti kapcsolódást a Századvég Kft. volt tulajdonosa Schlecht Csaba teremti meg.
A DOLOMIT, a GÁNT-KŐ és a ZALA-TŐZEG Kft-k a BÁNYAHASZNOSÍTÁSRA szerveződnek.
Az üzlet gondolata óriási.
A NEM LÁTHATÓ (in situ) bányavagyon, az alig ismert GÁNT (ahol a bánya fekszik) lehetőséget teremet akár több milliárd forint „mozgósítására” is.
A szükséges források, az értékesítéshez nélkülözhetetlen kapcsolatok adottak.
(...)
A család a tulajdonlást közösen „gyakorolja”, de ifjú Orbán Győző a fő tulajdonos.
Az jellemző, hogy a cégek telephelyei az Orbán család lakcímei is.(Bár megkezdték aGyőrbe történő „megjelenítődést”. Lehet, hogy Orbán Viktor ezért szeret Győrbe szerepelni?)
A Kappel testvérek és Fehér Sándor a szintén GÁNT-ra települ KARBONÁT BÁNYÁSZATI Kft. tulajdonosi, ma már Orbán Győző „szövetségesei”.

SZÁZADVÉG Kft-bő „FIDESZ-CÉG”
A fentebb már említett Orbán Viktor vezette Századvég Kft. első alapítói és ügyvezetői CÉGMOZGÁSÁT kísértük végig a Cégbírósági bejegyzéseken.
Arra voltunk kíváncsiak: fel lehet-e térképezni a FIDESZHEZ „lojális” gazdasági erőket.
A válaszunk igen. (Bár szerintünk ez a „jéghegy csúcsa”).

A FIDESZ „pénztárnokai”:

Stumpf István dr. (EXPRESS)

Kövér Szilárd (lásd előbb)

Simicska Lajos (aki érdekes módon Székesfehérvárról jön, ahová az Orbán család költözik). Az általa fémjelzett cégek közül az ARZENAL Kft., a MILLENUM Befektető Rt, a PERGAMENN PRESS Kft. és a MAHÍR érdemel kiemelt figyelmet. (Az ARZENÁL Kft. jelenlegi nyomdájában kapott helyet a törlés alatt álló Századvég Kft. is. A Kft. tőkenövekedése látványos, tulajdonosai között mások mellett ott van Kövér Szilárd is. Mindezekről lásd mellékletben, Igazságügyi Misztérium, Céginformációs Iroda jelentését.).

Schlecht Csaba (Orbán Győző cégindulásakor FEB tag!). Az aktivitása lenyűgöző.

 

A felsorolt 22 cégből kiemelt figyelmet érdemel a MAHÍR, ez a választások közeledtével a FIDESZ „csodafegyverének” is bizonyulhat.

(...)

Zárszó

Az elkészült információk alapját jelenthetik egy más irányú megközelítésnek. (Sajtó, pénzügy).
Az adatok dokumentáltak, a MELLÉKLETEK áttanulmányozása, további információkat eredményezhet.