Vissza a tartalomjegyzékhez


Afganisztáni interjú Osszama bin Ladennel

Fegyveres muzulmán katonák vezették az ABC amerikai televíziós társaság tudósítóját, John Millert és csapatát gyalog a dél-afganisztáni hegyeken, völgyeken és kiszáradt folyómedreken át Osszama bin Laden titkos búvóhelyére. A szaud-arábiai multimilliomos terrorista biztos helyen rejtőzik, csak az találhatja meg, akit ő is látni szeretne. Részletek az idén májusban készült interjúból:

- Önt a világ legkeresettebb bűnözőjeként tartják számon. Egyes értesülések szerint az Egyesült Államok többmilliós váltságdíjat szándékozik kitűzni a fejére. Aggasztja önt ez a tény?
- Dicsőség Allahnak. Minket nem izgat, hogy mit gondolnak az amerikaiak. Minket az izgat, hogyan tehetünk Allah kedvére. Az amerikaiak mindenkire rákényszerítik magukat, aki hisz a vallásában és ragaszkodik a jogaihoz. Minket nem érdekel Amerika véleménye, vagy az, hogy vérdíjat tűz ki a fejünkre. Mi, muszlimok hiszünk abban, hogy a sorsunk el van rendelve. Ha az egész világ összefog is ellenünk, hogy megöljön minket, mielőtt eljön az időnk, nem fogunk meghalni.
- Ön azt mondta: „Ha az amerikaiak olyan bátrak, akkor idejönnek és letartóztatnak.” Gondolja, hogy Amerika ezt megteszi?
- Az elmúlt évtizedben tanúi lehettünk az amerikai kormány hanyatlásának és az amerikai katonák gyengeségének. Ez bebizonyosodott Bejrútban, ahol a haditengerészet két robbantás után megfutamodott. Ugyanez ismétlődött meg Szomáliában.
- Nemrég vallási felhívást, fatvát intézett minden muszlimhoz, amelyben amerikaiak meggyilkolására hívott fel, ahol és amikor lehetőségük van rá. Ez minden amerikai ellen irányul, az amerikai hadsereg ellen, vagy csak a Szaud-Arábiában tartózkodó amerikaiak ellen?
- Allah parancsa, hogy tisztítsuk meg minden hitetlentől a muzulmán földet, különösen az Arab-félszigetet, ahol a Kába-kő van. Mi nem teszünk különbséget az egyenruhások és a civilek között: mindannyian a fatva célpontjai, akik egyetértenek vagy részt vesznek muzulmánok meggyilkolásában, a szent helyek elleni támadásban, vagy segítik a zsidókat muzulmán földek elfoglalásában.
- Manilában elfogták Vali Khan Amin sahot. Az amerikai hatóságok szerint önnek dolgozott, és tervei között szerepelt egy Clinton elleni merénylet az elnök manilai látogatása során.
- Vali Khan egy ifjú muzulmán, Afganisztánban „Oroszlánnak” becézik. Ő az egyik legértékesebb fiatal. Jóbarátok voltunk: egy lövészárokban harcoltunk az oroszok ellen. Említette, hogy nekem dolgozik - nálunk senki nem dolgozik senkinek. Mindannyian Allahnak dolgozunk, és tőle várjuk a jutalmunkat. Ami a Clinton elnök elleni merénylet tervét illeti, az nem meglepő. Nem tudtam róla, de nem lep meg.
- Mindenkinek meglepetést okozott, hogy Afganisztánban a mudzsaheddinek legyőzték az oroszokat. Hogyan látja a közel-keleti amerikai jelenlét jövőjét?
- Tudjuk, hogy a NATO, amit Amerika hozott létre, 455 milliárd dollárt költött fegyverekre, hogy megvédje Európát és Amerikát Oroszországtól. Ezekkel a fegyverekkel egyetlen lövést sem adtak le. Allah a muszlimok és az afgán mudzsaheddinek mellett állt: harcoltunk az oroszok és a Szovjetunió ellen, egészen addig, amíg - nem mondhatom, hogy mi győztük le őket, hanem amíg - Allah legyőzte őket, és megszűntek létezni. A Szovjetunió 1979 decemberében vonult be Afganisztánba, és Allah segítségével néhány évvel később összehajtottuk a zászlójukat, és bedobtuk a szemétbe. Hamarosan nem létezett többé az, amit addig Szovjetuniónak hívtak. Biztosak vagyunk Allah győzelmében, és abban, hogy legyőzzük Amerikát és a zsidókat. Előre látjuk az Egyesült Államok fekete napját, amikor megszűnik önálló államként létezni.
- Kérem, írja le azt a helyzetet, amikor az emberei az amerikaiakkal harcoltak Szomáliában! Ön ott volt?
- Nagy meglepetés volt számukra, amikor megjelentek az amerikaiak 300 ezer katonával, és a világ minden tájáról származó csapatokkal, pakisztániakkal, indiaiakkal, bangladesiekkel, egyiptomiakkal, szenegáliakkal, szaud-arábiaiakkal. A muszlim fiatalokat megdöbbentette az amerikai katonák laza fegyelme, és hamarosan ráébredtek, hogy az amerikai harcosok papírtigrisek. Néhány lövés után megverve futottak el, és Amerika elfeledte az egész felhajtást és médiapropagandát.
- Létezik-e valamilyen felső tanács, amely irányítja a különböző csoportokat, hogy milyen eszközökkel támadják az amerikaiakat?
- Néhány nappal ezelőtt Pakisztánban volt egy nagy találkozó, amelyen 150 pakisztáni tudós vett részt. A találkozó célja a Szentföld felszabadítására vonatkozó tervek kidolgozása volt. Az, hogy a régió muszlim tömegeinek erőfeszítéseit koordináljuk. Erőfeszítésünk eredményeként megalakítottuk a Nemzetközi Iszlám Front a Zsidók és Hittérítők Ellen Vívott Szent Háborúért elnevezésű szervezetet, amelynek más csoportokkal együtt magunk is tagjai vagyunk. Ennek vezető tanácsa koordinálja a dzsihádot a zsidók és a hittérítők ellen.
- Mit üzenne az amerikai embereknek?
- Az amerikai nép áruló kormány kezébe adta a vezetést. Ez különösen Clinton kormányzása alatt vált nyilvánvalóvá. Szerintünk az amerikai kormány Izrael ügynöke Amerikában. Ha megnézzük a jelenlegi kormány összetételét, például a védelmi minisztériumot vagy a belügyminisztériumot, esetleg a CIA-t, látható, hogy az amerikai kormányban a zsidóké az első szó. Így használják fel Amerikát céljaik elérésére, különösen a muszlim világban. Az amerikaiak szentföldi jelenléte biztonságos hátteret teremt a zsidók számára. Ilyen időkben, amikor amerikaiak milliói élnek az utcán, és milliók nyomorognak, az amerikai kormány Izraelt segíti földjeink elfoglalásában és települések létrehozatalában a Szentföldön. A zsidókat a Koránban Allah olyan népnek nevezi, amely hazugságokkal támadta a prófétákat. Olyan nép ez, amely megölte Allah prófétáit - hogyan ne követnének el lopást, erőszakot és gyilkosságot az emberek ellen? Azt hiszik, minden ember az ő szolgálatukra teremtetett, és az amerikaiakat alkalmasnak találják erre a célra. Azt üzenem az amerikai népnek, az amerikai katonák szüleinek, az amerikai anyáknak, hogy ha valamire is becsülik a gyermekeik életét, találjanak maguknak egy nemzeti kormányt, amely a zsidók érdekei helyett az ő érdekeiket tartja szem előtt.
- Van-e még valami, amit szívesen elmondana?
- Szeretném hangsúlyozni, hogy szoros kapcsolatban állunk a muszlim tömegekkel. A Szentföld felszabadítása nem az én személyes vágyam, én Allah szolgája és Allah katonája vagyok a muszlim nemzetben. Mozgalmunk gyorsan és erőteljesen halad előre. Biztos vagyok benne, hogy Allah segítségével legyőzzük az amerikaiakat és a zsidókat. Ezt már láthatjuk a muszlimok határozott reakcióiból: minden nappal, amivel az amerikaiak késlekednek kivonulni területeinkről, egy újabb holttestet vihetnek haza Amerikába.
(Fordította: Szabó Ibolya Anna)