Vissza a tartalomjegyzékhez

SZLAZSÁNSZKY FERENC
Helyi harcok a világhálón

Nagy Zoltán Péter, a székesfehérvári polgármester egykori személyi titkára, a város nyilvánosságreferense a véleménynyilvánítás ma még szokatlan módját választotta: az interneten tette közzé - a város vezetését elítélő - álláspontját. A város jegyzője feljelentette. Vádjait azóta fénymásolatban terjesztik a helyi polgárok. Az érintett vezetők lapunknak nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Nagy István polgármester három évvel ezelőtt felkérte Nagy Zoltán Pétert, hogy segítsen bevonni az önkormányzat életébe a civil szervezeteket. A cél az volt, hogy a bürokráciát olyan szolgáltató egységgé alakítsák át, amelynek „minden porcikája a város polgáraiért hivatott működni”. Nagy Zoltán Péter és munkatársai - több más újítással együtt - ennek érdekében dolgozták ki a Digital Regia, Intelligens város nevű számítógépes programot, majd egy évvel később elnyertek hozzá húszmillió forint állami támogatást. Az egyre szélesedő demokráciára azonban hamarosan árnyék vetült. „A hivatalt kezdte behálózni az ármány, név szerint Mózs József” - állítja Nagy Zoltán Péter.
Mózs 1990-től 1994-ig országgyűlési képviselő volt, négy év alatt négy pártban politizált. 1994-ben kérte a Fideszbe való felvételét, ám a múltjára való tekintettel - Nagy István polgármester támogatása ellenére - nem vették föl. A polgármestert ez nem zavarta abban, hogy külső szakértőként alkalmazza Mózs Józsefet. Nagy István bizonyos dolgokban tőle kért tanácsot, és nem a Fidesz helyi szervezetétől, vagy annak elnökségétől. 1997-től Mózs József hivatali jelenléte egyre gyakoribbá vált. Ebben az évben három önkormányzati igazgató, és tucatnyi irodavezető vált meg állásától. „Nálam ez év márciusában kezdődött a kinyírás című fejezet - mondja Nagy Zoltán Péter -, szép fokozatosan kezdték elvenni a feladataimat, utolsóként a Digital Regia irányítását.” Az okra vonatkozó kérdésre Nagy István így felelt: „A Mózs féltékeny lett rád.” Jelenleg egy olyan - a Mózs József köréhez tartozó - illető vezeti a számítógépes rendszer kiépítését, aki korábban „ökörségnek” minősítette a tervet.
Nagy Zoltán Péter története azonban nem ért véget ennél a pontnál, sőt kezdett vadabb formát ölteni. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy öttagú, hajléktalan családot költöztettek a társasházukban található 17 négyzetméteres, komfort nélküli, önkormányzati helyiségbe. A szülők alkoholisták, gyakran látogatják őket hasonszőrű ismerőseik. A magántulajdonú társasház lakóinak élete pokollá vált. A költöztetésről sem a lakóbizottság, sem az önkormányzat nem tudott, Nagy Zoltán Péter azonban biztos benne, hogy a polgármester és Mózs József akciójáról van szó. A polgári stílusúnak bajosan nevezhető ügyről szerettük volna megtudni a másik fél - Nagy István polgármester és Mózs József - véleményét is, ám ők többszöri megkeresés után is elzárkóztak a nyilatkozattételtől. Az interneten való válaszadás jogával sem éltek, noha a levél megjelenése óta egyre több lakossági kérdés érkezik hozzájuk.


Halmai Gábor alkotmányjogász a Heteknek elmondta: az internet ugyanolyan nyilvánosságot biztosít, mint az elektronikus, vagy a nyomtatott sajtó. Ebből kifolyólag - személyes véleménye szerint - a számítógépes világhálón közzétett rágalmak szerzője is becsületsértést követ el, amely vétségért elmarasztalható. Magyarországon ez idáig nem született ítélet „interneten elkövetett becsületsértés” ügyében, azaz nincs bírói gyakorlat erre.