Vissza a tartalomjegyzékhez

BÉKÉSCSABAI TUDÓSÍTÓNKTÓL
Még mindig Kuzma

Mint ismeretes, február 27-én a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság épületében Kuzma Mihály alezredes öngyilkosságot követett el. A szervezett bűnözés elleni alosztály vezetőjének halálesete nagy port kavart a magyar közvéleményben. Az azóta eltelt időben az ORFK vizsgálata során négy tiszthelyettest helyeztek vád alá hivatali visszaélés vádjával. Az alezredes lánya viszont a mai napig nem nyugodott bele a hivatalos vizsgálat eredményébe. Véleménye szerint az édesapját kollégái kergették az öngyilkosságba. A sajtó a nyomozás szinte minden mozzanatát kifogásolta, szakmai hitelességét megkérdőjelezte, ezért a megyei rendőrfőkapitány a rendkívüli ügyek vizsgálatával foglalkozó csoport vezetőjét, Fülöp István alezredest bízta meg az ügy kivizsgálásával. Ennek eredményéről tartott sajtótájékoztatót minap az alezredes és kollégái.
Elhangzott: a sajtó által kritizált nyomozati mozzanatokat megvizsgálták, abban szakmai hiányosságot nem találtak. Végérvényesen megállapítható, hogy az alezredes önkezével vetett véget az életének a fegyver- és vegyészszakértő egybehangzó véleménye szerint. A hátrahagyott búcsúlevelet az írásszakértő véleménye szerint egyértelműen Kuzma Mihály írta. Személyes ismerősei kizártnak tartják, hogy kényszer hatására írta volna a sorokat. Fülöp alezredes kifejtette: már a haláleset felfedezésekor jelen volt, és az egész vizsgálat alatt legjobb szakmai tapasztalataik szerint jártak el kollegáival egyetemben. A tragédiához vezető okok közül leginkább a munkával való túlterheltséget jelölte meg a vizsgálat. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos állásfoglalása az ügyben: az eljárás befejeződött, az ORFK, mint feljebbvaló rendőri szerv a vizsgálatot ellenőrizte és jóváhagyta. A továbbiakban nem áll szándékukban a sajtóban megjelenő közleményekre reagálni. Amennyiben a főkapitányságot vagy alkalmazottait különböző vádakkal illetik a vizsgálattal kapcsolatban, akkor megteszik a megfelelő jogi lépéseket: pert indítanak rágalmazásért.