Vissza a tartalomjegyzékhez

DUDÁS ZSUZSANNA GYŐRI ZSOLT
Mérlegen a bérek

A szakszervezetek a közalkalmazotti bérrendszer átalakítását és „érzékelhető” fizetésemeléseket várnak az idei bértárgyalásoktól. Pokorni Zoltán oktatási miniszter szerint - ahogyan a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével való tárgyalások után elmondta - a kormány az öt százalék feletti, „rokonszenves” 7-8 százalék körüli reálbéremelésben gondolkodik. Ezt a kormányprogram értelmében a kormányzati ciklus első felében, véleménye szerint azonban még ennél is gyorsabban: 1999-ben kell megvalósítani.

A héten megkezdődtek a kormány és a szakszervezetek közötti tárgyalások a közalkalmazotti bérek jövőre esedékes emeléséről. Kerben Gábor, a több szakszervezetet tömörítő Liga képviseletében lapunknak elmondta: a közalkalmazotti bértábla problémája az, hogy nem tartalmaz semmilyen, a munka minőségére vonatkozó elemet. Az idén ugyan bevezették a minőségi keresetkiegészítést, amit a Liga tagjai közé tartozó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) pozitív változásnak tart, azonban annak mértékével a szervezet már nem elégedett. A PDSZ a bértárgyalások során megfelelő kiindulópontnak tartja az oktatási miniszternek a kampány során, illetve az után tett javaslatát, amely egy 10-15 százalékos reálbérnövelést jelentene. Később a kormány 8 százalékosra változtatta ajánlatát, mivel azonban a végleges javaslat csak a költségvetési vitában születik meg, ami várhatóan augusztus 18-án lesz, a szakszervezet is csak ezt követően tudja kialakítani álláspontját - szögezte le Kerben Gábor.
Vadász János, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke arra mutatott rá, hogy az európai uniós csatlakozásunknak is egyik előfeltétele a közalkalmazotti bérek növelése. Úgy véli, az unióban létező bérátlagok legalább 65 százalékát el kellene érnie a magyar béreknek, amelyek jelenleg az uniós béreknek csak az egyharmadát érik el. A KKDSZ szerint a kormánynak olyan bérfejlesztési stratégiát kell kidolgoznia, amely ezt a hatalmas hátrányt 2002-ig ledolgozza. A kormány 12-13 százalékos bérfejlesztési elképzelései nem nyitják meg a felzárkózás útját, és ilyen értelemben nem lesznek elfogadhatóak a szakszervezetek, így a KKDSZ számára sem - mondta Vadász, aki szerint egy három elemet tartalmazó bértáblát kellene kialakítani. Ennek első eleme az, hogy a bértáblában lévő értékek növekedése legyen legalább azonos az inflációval. A második, hogy a felzárkóztatási, illetve a szakmai pótlék bérrendszerbe iktatásával alakítson ki a kormány egy reálbér-növelési politikát. A harmadik elem, amit a bértáblázatnak tartalmaznia kellene, hogy az eredményes, minőségi munka elismerésére a kormány emelje az intézmények bérkiadásait az első évben 10 százalékkal, majd ezt követően úgy, hogy ez 2002-re érje el a 25 százalékot.
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) ügyvezető igazgatója a kettős finanszírozást az oktatásban a problémák egyik alapvető forrásának tartja. Ez azt jelenti, hogy az állam egyrészt a központi költségvetésből a gyermekek létszámának megfelelően finanszírozza az intézményeket, másrészt pedig az iskolák nagy részét az önkormányzatok tartják el. „Ez folyamatos egymásra várást, egymásra mutogatást eredményez, ami egy pénzhiányos időszakban azt jelentette, hogy a kormányzati szándékhoz képest kevesebb pénz jutott az oktatásra” - mutatott rá a PSZ-vezető. Árok Antal véleménye szerint a 90-ben, 94-ben és 98-ban közzétett kormányprogramnak a közoktatással kapcsolatos fejezetei nagyon jól összecsengenek: mind a három kormányzat stratégiai ágazatnak tekintette az oktatást, és kiemelten óhajtotta kezelni, eddig azonban mégis mindig az történt, hogy - lévén pénzügyekről szó - más ügyeket tartottak fontosabbnak.