Vissza a tartalomjegyzékhez

ZARA ORSOLYA
Folyosói érdekek útvesztője

„Amit Magyarországon lobbyzásnak nevezünk, az inkább uram-bátyám alapon működő, egyéni érdekek által vezérelt szervezkedés, semmint átlátható, nagyobb társadalmi csoportokat érintő érdekérvényesítő tevékenység”- mondta lapunknak Szántó Péter, a Noguchi and Peters marketing- és lobbycég elnök-vezérigazgatója. Szántó úgy látja, hogy hazánkban hagyománya van a kéz kezet mos kijárásoknak, a döntéshozók tisztességtelen befolyásolásának, ezért a lobbyzás rosszízű fogalommá vált, amit csak egy hajszál választ el a korrupciótól.

A problémára Filló Pál szocialista képviselő és a Magyar Horgászszövetség közti, a napokban nyilvánosságra került szerződés hívta fel a figyelmet. A közismert politikus 50 ezer forintot kapott a Mohosztól, mint olyan tanácsadó, akinek így honorálták a törvényhozó érdekérvényesítő tevékenységét.
„A lobbyzás eredetileg a döntési pozícióban lévő személyek és az érdekeiket érvényesíteni kívánó csoportok közvetlen találkozása, amely kiküszöböli, hogy a bürokrácia megszűrje az információkat” - fogalmaz Kóródi Mária szabaddemokrata képviselő asszony, aki szükségesnek látja a jó értelemben vett lobbytevékenység és a korrupció elkülönítését. A kettő között gyakran nincs éles határvonal, ezért az elmosódó fogalmakat Kóródi szerint törvényben kellene tisztázni. A lobbytörvény megszületését véleménye szerint politikai döntéseknek kell megelőzniük, hiszen először tisztázni kell, milyen szellemű legyen a törvény, kikre vonatkozzon és milyen mértékű nyilvánosságot biztosítson.
Vidos Tibor, a GJW Politikai és Kommunikációs Tanácsadó Kft. ügyvezetője elmondta: nem elég egyes részterületeket szabályozni, hanem a lobbyzás egészét át kell tekinteni. Ha ugyanis a jelenleg igen zavaros helyzet valamely eleme szabályozatlan marad, akkor az erőfeszítés egésze hiábavaló: a lobbytörvény semmitmondó lesz. Vidos ebből adódóan elengedhetetlennek tartja az országgyűlési képviselőkkel szemben támasztott összeférhetetlenségi feltételek szigorítását, hiszen addig, amíg a honatyák képviselői fizetésüket kénytelenek más munkából származó jövedelemmel kiegészíteni, elkerülhetetlen, hogy munkaadóik érdekeit érvényesítsék a döntések során. Ez pedig egyrészről áttekinthetetlenné teszi a döntéshozatal folyamatát, másrészt pedig a képviselőt is támadásnak teheti ki, ahogyan az Filló Pállal (MSZP) történt. A képviselő magatartása azonban a jelen helyzetben jogilag nem, legfeljebb etikailag kifogásolható.
Átlátható helyzetet csak a lobbyzás szabályozása jelenthet, de az ideális megoldásról eltérnek a vélemények. „Magyarországon szabad a pálya - véli Vidos -, követhetjük az Egyesült Államokban bevált szigorú, körültekintő törvényi szabályozás modelljét, vagy az európai gyakorlatot, ahol a szakmai testületek önkorlátozása és etikai kódexek alkotása a jellemző.” Kóródi Mária a kanadai modellt tekintené a legszerencsésebbnek, ahol az amerikaihoz hasonlóan szintén törvény kötelezi a lobbyzókat tevékenységük bejelentésére és nyilvántartások vezetésére. „Így mindenki számára világos, ki milyen érdeket képvisel és mennyiért teszi azt” - fogalmaz a képviselő asszony. Szántó Péter szerint azonban a lobbyzás - különösen Magyarországon - sokkal inkább informális folyamat, ami a jogszabályok számára nehezen megragadható. „A jó kapcsolatteremtő képesség, a politikai döntéshozókkal kialakított jó viszony, a kölcsönös szívességekből kiépített hálózat az, ami számít” - állítja Szántó, aki úgy véli, hogy a nagyvállalatok által a lobbytevékenységre költött pénz gyakran túlságosan is szerény eredményt hoz a befektetéshez képest.