Vissza a tartalomjegyzékhez

HAZAFI ZSOLT
A reform folytatódni fog
Interjú Kiss Ádámmal, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral

- A felvételi ponthatárok alakulásából milyen következtetéseket lehet levonni? Milyen tendenciákat lát?
- Elsőként azt jegyezném meg, hogy jól végezte a munkáját az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, amely a felsőoktatási intézmények vezetőivel közösen alakította ki a pontszámokat. Az intézményhez kapcsolódó számítógéprendszerrel, illetve szakmai háttérrel a felsőoktatás jól irányítható, jól tervezhető. A jelentkezési számokból és a felvételi pontszámokból pedig az látható, hogy továbbra is rendkívül nagy az érdeklődés a művészeti felsőoktatás iránt. Például színésznek közel hússzor annyian jelentkeztek, mint ahány hely volt. A nagyobb tömegeket felvevő felsőoktatási területeket nézve a joggal kapcsolatos tanulmányok voltak még a legnépszerűbbek. Ez összefügg azzal, hogy a rendszerváltással kapcsolatban rengeteg jogi probléma merült fel. Ugyancsak nagy az érdeklődés a gazdasági, illetve az egészségügyi felsőoktatás iránt. Eközben az is látható, hogy a tanári hivatás presztízse lecsökkent. Ráadásul a születési számok úgy változnak, hogy a jövőben egyre kevesebb új tanárra lesz szükség. Több intézmény nem is tudta a keretszámokat betölteni. A kevésbé népszerű tárgyak közé tartoznak a természettudományok és a műszaki tudományok is.
- Ön szerint jó irányba halad a felsőoktatás? Melyek azok a pontok, amelyek jók, helyesek, és melyek azok, amelyek rosszak és változtatni kell rajtuk?
- Az 1995-ös stabilizációs intézkedések kapcsán a felsőoktatást komoly károk érték, és éppen a minőségi egyetemek voltak azok, amelyek ezeket a károkat elszenvedték. Megítélésem szerint az sem vitás, hogy a felsőoktatás reformja - ami már részben elkezdődött - elkerülhetetlen. Ebből három mozzanatot emelnék ki. Először is: tovább kell növelni a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számát, hogy legalább az Európai Közösség legalacsonyabb átlagokkal rendelkező országainak szintjét elérjük. A másik mozzanat a felsőoktatási intézményrendszerrel kapcsolatos. Az elmúlt 30 év „bűne” miatt rendkívül decentralizált az intézmények hálózata. Jogilag 89 felsőoktatási intézmény működik hazánkban, ami - területarányosan - hozzávetőleg négyszerese annak, amely egy centralizáltabb és teherbíróbb intézményhálózattal rendelkező országban van. Kis intézmények, alacsony hallgatói létszámmal, a normatív, azaz létszám szerinti támogatási rendszerből adódóan kevesebb oktatót tudnak eltartani, és egy-egy oktatóra így nagyon széles tudományspektrum jut. Ez viszont azt is jelenti: nem tudunk eljutni ahhoz, hogy minden egyes tárgynak kiváló professzora legyen. Tehát az oktatás színvonala, a képzési kínálat növelése és a tudományos minőség érdekében sokkal kevesebb intézményre van szükség, ezért egyesíteni kell az „erőket”. Egyébként már kialakulni látszik az az új struktúra, amire hosszútávon építhetünk. A harmadik oldal a tudományos kutatás. Szerintem a felsőoktatási intézményektől a kutatás elválaszthatatlan, ezért kiemelten kell támogatnunk ennek a fejlődését is.
- Ha jól vettem ki a szavaiból, Ön az intézményi integráció híve.
- Minden arra érdemes integrációt támogatok. Viszont nem tartom értelmesnek egymástól távoli centrumok formális egyesülését. A magam részéről nagyon kritikus lennék minden olyan megközelítéssel szemben, amely nem az adminisztráció, az egyetem vagy főiskola megfelelő struktúrájának fejlesztésére irányuló szándékot mutat.
- Más országokban elit egyetemek alakultak ki, gondolok itt Oxfordra, a Yale-re és más neves intézményekre. A magyar elitképzés rendszerét miként képzeli el?
- Magyarországon történelmileg kialakult az egyetemi és főiskolai dualizmus, amit én helyesnek tartok. Köztudomású, hogy a komoly, sokoldalú és tudományos kutatást végző intellektuális centrumok elsősorban az egyetemeken alakultak ki. Úgy vélem, a tudományos kutatásnak óriási szerepe van ezen centrumok létrejöttében, és éppen ezért az elitképzést elsősorban ezekre a kutatóegyetemekre kell építeni. Tehát a normatív finanszírozás bevezetése után végre meg kell jelennie a minőségi mozzanatnak is. Ennek kidolgozása a 96-os törvénymódosításnál már kezdetét vette. Támogatom, hogy a tudományos kutatásra és a doktori iskolákra adott támogatás tegyen különbséget az egyetemek között, és tegye képessé az elitképző intézményeknek, hogy eltartsák a személyi bázisukat.
- Létezik egy - inkább csak a diákok körében használt - kifejezés bizonyos oktatókra: a „megrekedt adjunktusok” elnevezés. Köztudott, hogy az alacsony bérek miatt sok kiváló tanár, aki az iskola falain kívül is tudta kamatoztatni tudását, a versenyszférában helyezkedett el. Vannak olyanok, akik viszont azért maradtak a felsőoktatásban, mert tudásuk nem piacképes, magyarán elavult, s ezért nem kaptak más munkát. Ők maradni kényszerültek. Tervbe van-e véve, hogy felfrissítsék a felsőoktatási tanári kart?
- A már említett reformnak lényeges pontja a minőség felé való elmozdulás. Az viszont tény: reformot restrikciós körülmények között nem lehet végrehajtani. Azaz a felsőoktatásra fordított támogatásoknak növekedniük kell. Mindennek az egyik fő mozzanata, hogy képesek legyünk egy olyan személyzeti politikát folytatni, amely valóban megengedi a változtatást ezen a területen. Kulcskérdés a professzorok és főiskolai tanárok kiválasztása. Olyan támogatási rendszert kell kialakítani, amelyben valóban autonóm módon, a minőségre koncentrálva tud az egyetem választani a pályázók közül.