Vissza a tartalomjegyzékhez


Szabók és kornyikálók

Ha Elisabeth Taylor, a filmcsillag tudni szeretné, hogy vezetéknevét esetleg német bevándorlóknak köszönheti-e, rövidesen utánanézhet egy lexikonban. Olyan filmsztárok, mint Clark Gable, vagy politikai nagyságok, mint Eisenhower avagy Albright is, német származásúak lehetnek. Jürgen Eichhoff, a Pennsylvania Egyetem professzora többéves kutatómunkával megállapította, hogy nagyon sok észak-amerikai családi név német eredetű.
Sok Taylort azelott gyakran Schneidernek hívtak (magyarul mindkettő jelentése szabó). A Gable vezetéknév a göbelnből származik (kornyikálni), az Eisenhower német változata Eisenhauer, az Albrighté pedig Albrecht. Az 1999-ben az oxfordi egyetemi kiadó gondozásában megjelenő családnévlexikon szerint „első ízben ismerhetik majd meg az amerikaiak családnevük német eredetét” - jelentette ki münsteri látogatása során Eichhoff profeszszor. Mint mondotta, a négy kötetesre tervezett lexikon „egészen új ismereteket közöl majd családtörténetükről”. Eichhoff professzor szerint a német nevek amerikaiakká történt átalakulásának történelmi hátterét az adja meg, hogy 1830 körül több mint hétmillió német anyanyelvű bevándorló érkezett az Egyesült Államokba. Kutatásai közben feltűnt a professzornak, hogy az amerikaiak nem sokat kukoricáztak az idegen nevekkel, amelyeket sem kiejteni, sem pedig leírni nem tudtak. „A német neveket gyakran már a kivándorlók behajózása során amerikanizálták” - mutatott rá Eichhoff.
Az Újvilágban hosszú időn át csekély figyelmet fordítottak a családnevek helyes és egységes írására. Különböző módon írt nevek esetében csak a kiejtésnek kellett hasonlítania ahhoz, hogy a bíróságok elfogadják a nevet például örökösödési igény igazolására. „Még ma sincs bejelentési kötelezettség az Egyesült Államokban. A hatóságok a biztosítási kártya száma szerint különböztetik meg az embereket. És mivel az Egyesült Államokban nem léteznek bejelentő hivatalok, ezért csak az autó bejelentésével és biztosításával adódott annak szükségessége, hogy a családnevet egyféle meghatározott módon írják” - hangoztatta a professzor. A családnév megváltoztatásának legenyhébb formája az volt, hogy az angol nyelvben nem létező betűket másokkal helyettesítették. A következő lépés a név részbeni lefordítása volt angolra. Így lett például a német Braunsteinből angol Brownstein, vagy az ugyancsak német Steinwegből Steinway. Népszerű volt az idegen név lerövidítése is. A Deutschendorf Denver, a Birnbaum pedig Burns lett. Elterjedt az idegen név egy az egyben történő lefordítása is. „Ha például egy német kivándorló úgy mutatkozott be, mint Herr Koch, Schneider, Zimmermann, Müller, Seidensticker vagy Freitag, akkor a kivándorlók listájára úgy került fel, mint Mister Cook, Taylor, Carpenter, Miller, Silknitter vagy Friday” - magyarázta Eichhoff professzor. A családnév teljes lefordítása esetében azonban csak egyedi kutatással állapítható meg, hogy egy látszólag teljesen angol név mögött vajon nem állott-e német bevándorló. Német származásuk eltitkolása végett az emigránsok közül sokan maguk változtatták meg nevüket. Minden bizonnyal nem a név viselőjének állt szándékában a nevek kiforgatása. A Birkenbeul, Pfannebecker és Kirchtaler nagyon nem illik ugyanis a Porcupinhoz, Pennypackerhez és Cashdollarhoz. (MTI)