Vissza a tartalomjegyzékhez

LOCSMÁNDI ANDREA
Vitányiék vitája

A szocialista vezetők nem tartják komoly feszültségnek a választmány és a párton belüli szociáldemokrata platform közötti nézeteltérést. Általunk megkeresett politikusok helyesnek tartják, hogy vannak a szervezeten belül viták, nézeteltérések, bár nem mindenben értettek egyet a Vitányi Iván nevével fémjelzett csoport álláspontjával. Mint mondták: egy demokratikus párt velejárója, hogy vitás kérdések merülnek fel.

Az MSZP választmánya az őszi kongresszusra készülő beszámolóját vitatta meg múlt szombati ülésén, melyen a tervezetet előkészítő munkacsoport és a szociáldemokrata platform között meglehetősen markáns véleménykülönbség alakult ki a párt politikai magatartását értékelő kérdésekben. Vitányi Iván, a szociáldemokrata társulás vezetője elhagyta az üléstermet. Mint mondta: ilyen hangvétellel, kioktatással nem találkozott, amióta az MSZP tagja, de az azt megelôzô negyven évben sem. A politikus hiányolta a választmány beszámolójából a választási vereség okait. A választmány túlságos lojalitását bíráló társulás nehezményezte, hogy az nem állt ki a politikai értékek mellett, vállalva - ha kell - a konfrontációt is a pártvezetéssel. Vitányi egyenesen „demokratikus szervilizmusnak” nevezte a párton belüli döntéshozatal módját.
A szocialista politikus másnap a társulás tanácskozásán kijelentette: „Az Antall-kormányban öreg fogatlan oroszlánokkal, most pedig fiatal oroszlánokkal állunk szemben, akik hatalmas mancsukkal megpróbálnak minket szétcincálni.” Szerinte a párt könnyen az Antall-kormány MDF-jének sorsára juthat, ha nem néz szembe azzal, amit csinált.
Jánosi György, a párt alelnöke vitázva Vitányival lapunknak úgy érvelt, nem lett volna helyes magatartás konfrontálni a kormányzati pozícióban lévô pártvezetéssel. Szerinte egyébként megvoltak a kritikai elemek a választmány működésében, ennél többet várni felesleges lett volna.
A jövôt illetôen két fontos teendôt emelt ki: az MSZP új, modernebb, a baloldali értékeket határozottabban körvonalazó politikai programjának elkészítését és egy új alapszabály megalkotását. Kósáné Kovács Magda, a párt ügyvezető alelnöke markánsabban fogalmazta meg a véleményét. Mint mondta, szürke unalom lengi át, nincs politikai információ értéke annak, hogy egy testületi ülésen különbözô véleményeket fogalmaznak meg, és valaki hangosabban csukja be az ajtót. Ez nem komoly pártfeszültség. A politikus asszony érthetetlennek tartja, hogy mindez mitôl vált eseménnyé egy olyan országban, ahol az egyik parlamenti párt nagyválasztmányi ülése alatt a kapuban összeverekednek és zokogó vidéki asszonyok tépik egymás haját.
Csintalan Sándor, a párt elnökségének tagja a Heteknek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy mindazok, akik eddig is kritikai hangvételükrôl voltak ismertek, önigazolást látnak a választási vereségben. „Nem hiszem - folytatta az ismert szocialista politikus -, hogy a ’retorikai illetlenségek’, azaz egymás személyes megtámadása pótolhatja a politikai önelemzést.”
A politikai uborkaszezon idején, amikor a párt effektíve nem politizál, még sok hasonló dolog elôfordulhat” - vélekedett Csintalan, aki azt azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy az elnökség és a választmány volt, illetve jelenlegi vezetése úgy viselkedik, mintha az elmúlt nyolc évhez semmi köze nem lenne.