Vissza a tartalomjegyzékhez


Adolf, a bukott nebuló

Egy felső-ausztriai történész, Harry Slapnicka megpróbál újat mondani Adolf Hitlerről. „Hitler és Felső-Ausztria, a szűkebb pátria - mítosz, propaganda és valóság” című munkájában főleg a vezér ifjúkorára összpontosít, s talán minden eddiginél részletesebben dokumentálva arra a következtetésre jut, hogy Hitler lehetetlenül rossz tanuló volt, később pedig a Gestapo mindent elkövetett az ezt alátámasztó dokumentumok eltűntetésére.
Slapnicka cáfolja, hogy Hitlernek oly sok köze lett volna szülőhelyéhez, Braunauhoz. A városka lakosaiban egyébként még mindig kelt némi viszolygást, hogy a század legnagyobb világégésének értelmi szerzője, előidézője és mozgatója itt látta meg a napvilágot.
Az Inn parti településen Hitler csak három évet élt, a szülők elköltöztek, és később Hitler elsősorban Linzet tüntette ki rokonszenvével. 1900 szeptemberétől ott járt reál-iskolába.
Az intézményben nem sok öröme telt, osztályzatai pocsékok voltak. Szorgalmát elégségesnek ítélték, matematikából és természetrajzból „nem kielégítő” volt a verdikt, egyszer kénytelen volt osztályt is ismételni.
Hitler inkább a festegetésben élte ki magát, s abban, hogy barátjával kivonult Linz környékére, ahol órákon át beszédeket mondott az egyszemélyes hallgatóság előtt. „Ezek a beszédek olyanok voltak, mint a vulkán-kitörések” - írja Slapnicka.
Amikor Hitler hatalomra jutott, mindent követ megmozgattak, hogy a nem túlságosan sikeres ifjúkort dokumentáló papírok eltűnjenek. Valamilyen oknál fogva nem került a Gestapo kezébe a katonai sorozóbizottság 1914. február 5-ei szakvéleménye: fegyverforgatásra, katonáskodásra alkalmatlannak ítélték Hitlert. A dokumentumot a tartományi levéltárban őrzik. (MTI)