Vissza a tartalomjegyzékhez


Az etika és az egyiptológus

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) régészeti bizottsága úgy határozott, hogy Vörös Győző egyiptológus Thot-hegyi kutatásával és bejelentésével kapcsolatos anyagát átadja az Akadémia etikai bizottságának, hogy foglaljon állást az ügyben. Az ügy előzménye: Vörös Győző nagy visszhangot kiváltó bejelentését, miszerint királysírt talált volna a Thot-hegyen, többen megkérdőjelezték, és az is felvetődött, hogy az egyiptológus nem is vezethetett ásatást, mivel erre csak régészeknek van jogosultsága. A régészeti testület az egyiptológiát érintő felfedezések értelmezését és értékelését nem tekinti feladatának, e tekintetben Kákosy László egyiptológus professzor és akadémikus véleményét tartja mérvadónak.
A professzor szerint a rendelkezésre álló adatok szerint nem bizonyítható, hogy a kérdéses sír valóban királysír-e. A grémium visszautasította „a média azon megnyilatkozásait, amelyek kétségbe vonják a szakmailag illetékes testületek véleményalkotási jogát és az ilyen típusú állásfoglalások hátterében sanda politikai indokokat vélelmeznek” (MTI)