Vissza a tartalomjegyzékhez

ZARA ORSOLYA
Általános egyházak

Az állam és egyház szétválasztása már megtörtént, jelenleg az együttműködést kell szorosabbra vonni - nyilatkozta lapunknak Hámori József, a nemzeti kulturális örökség minisztere. Hámori kifejtette: az egyházakra nemcsak a hitélet szempontjából van nagy szükség, hanem általános kulturális, oktatási, szociális tevékenységük is nélkülözhetetlen.

A miniszter szerint a fő feladat, hogy a kormány a jelenleg működő és közfeladatot is ellátó egyházakat a támogatások révén szorosabban bevonja az állami feladatok ellátásába. Mint elmondta: a kormányprogram szerinti egyházak közötti differenciálás a finanszírozás tekintetében fog megjelenni. Egyrészről minden egyháznak lehetősége van finanszírozásra az szja egy százalékának odaítélése révén, másrészt a közfeledatokhoz való hozzájárulás arányában részesülhet támogatásban bármely egyház. Azt is elmondta, hogy a „valódi egyházak és a magukat egyházként megjelölő csoportok” szétválasztása a hitéleti funkció alapján fog történni. Feltétel, hogy az egyház vallási tevékenység végzésére is alkalmas legyen, és ne pusztán üzleti vállalkozásként működjön. Ahol hiányzik a hitéleti funkció, természetesen működhetnek továbbra is államilag elismert egyházként, ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelelnek. A jelenlegi törvényi feltételek változása Hámori szerint nem várható. A fontos teendők között említette, hogy az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás után a kormány a protestáns egyházakkal és a zsidó felekezettel is külön egyezményt kössön.