Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Az igazi Robinson

XIV. Lajos uralkodása alatt, 1698-ban a katolikus Franciaországban a hugenották híres vezetőjét Claude Broussont tízezer ember szeme láttára végezték ki, miközben a 34. zsoltárt énekelte. A hír eljutott az angol „hugenottákhoz” is, akiket ott disszentereknek hívtak. Az anglikán egyházból kivált protestánsok e csoportja a katolikus egyháztól is eltérő véleményt képviselt, ezért itt szintén illegalitásba kényszerült. Tagjai kis csoportokba szerveződtek, és az erdők távoli tisztásain tartottak közös összejöveteleket. A „puszta gyülekezetének” nevezték magukat. Az üldöztetések során embertömegek vesztették életüket. E közösség tagja volt egy bizonyos Daniel Defoe nevű kereskedő is. A flamand származású mészáros fia az egyetem elvégzése után sikeres kereskedő lett, majd aktív politizálásba kezdett. 1703-ban kormányellenes pamfletje miatt börtönbe került. Szabadulása után 1704-től 1713-ig saját újságját írta és szerkesztette. A Review nevű heti-, majd később hetente háromszor megjelenő lap amellett, hogy vallási és erkölcsi kérdéseket feszegetett, politikával, kereskedelemmel, sőt etikettel is foglalkozott, és nagy hatást gyakorolt a korabeli újságírásra. Defoe leghíresebb művét, a „Robinson Crusoe”-t ötvenkilenc éves korában írta. Ki ne ismerné gyerekkorából ezt a kalandregényt? Azt viszont talán kevesen tudják, hogy az életrajzi adatokat tartalmazó mű tele van olyan utalásokkal, mint például az apja intelmei ellenére útnak induló tékozló fiú, vagy a lakatlan sziget, amely az Édenből való kivettetés utáni világot szimbolizálja. A korabeli irodalomban nem ismeretlen ez a jelenség, hiszen ebben az időszakban virágzik Angliában az allegorikus regényírás, amely a protestáns ébredés hatására az emberben végbemenő lelki folyamatokat tanító célzattal vizsgálja (pl. Bunyan: A zarándok útja). Ezt a szimbólumrendszert tanulmányozta Kenneth McVety, Japánban dolgozó kanadai misszionárius is, kinek véleménye szerint a mű ma is komoly hatást gyakorol az Ázsiában élő emberekre. Szerinte Crusoe csodálatos hajóútja Defoe szabadságát jelképezi Krisztusban, a hajótörés a bebörtönzését szimbolizálja, míg a sziget a börtönben eltöltött időszakot.
A magyar irodalomban úgy tűnik, tragikus félreértés veszi körül ezt a művet. Generációnk azt az ötvenes években kiadott fordítást olvasta, amelyből ideológiai okokból éppen azokat a részeket hagyták ki, amelyek Robinson Istennel való személyes kapcsolatát, megtérése folyamatát tárgyalja részletesen és bensőségesen - az eredeti regénynek ugyanis ez volt a legfőbb üzenete. A Diákkönyvtár sorozatban nemrég megjelent M. Nagy Miklós fordítása viszont ragaszkodik az eredeti szöveghez, és fordulatokban gazdag olvasmányt ígér a felnőtt olvasóknak is.