Vissza a tartalomjegyzékhez

MIKECZ KRISZTINA
Rabságban a szabadidőben

A szabadidőnket számtalan módon eltölthetjük. Mi a jellemző mégis leginkább a honpolgárokra: mit kezdenek azzal a kevés szabadidővel, amely rendelkezésükre áll? A KSH legutóbbi statisztikái szerint a 18 és 70 év közötti személyek átlagosan napi négy órával rendelkeznek szabadon - ennyi marad fenn a főállású munkaidőn, egyéb pénzkereső tevékenységen, utazáson, háztartási teendőkön, gyermekek körüli feladatokon és az evés, alvás, tisztálkodás szükségének betöltésén túl. Ez az idő hétvégén értelemszerűen több, hét közben pedig 2-3 órára csökken. A szabadon felhasznált idő mennyisége némileg függ az iskolázottságtól - a képzettségi szinttel párhuzamosan növekszik - és a lakóhelytől is. A városiak életében jobban elkülönül a munkahelyen és az otthon töltött idő, míg a vidékieknél a szabad órák több részletben állnak rendelkezésre. A fiataloknak és az idősebbeknek általában több szabadidő jut, mint az aktívan dolgozó harmincas, negyvenes korosztálynak. Az igazán jelentős eltérést azonban a nemek szerinti különbség adja: a férfiak durván egy órával több szabadidővel gazdálkodhatnak.
A klasszikus szabadidős tevékenységekre - mint a könyvolvasás, újságolvasás, testedzés, különféle egyéni hobbik (a kígyászástól a fotózásig) - egyenként nagyjából napi negyedóra jut. Társas időtöltésre, beszélgetésekre, vendégeskedésre, telefonokra egy óra. Színház, mozi, könyvtár, múzeum és más kulturális intézmények látogatása még együttesen is csak napi 2-3 percben mérhető, akárcsak az aktív hitgyakorlatra fordított idő. A fennmaradó több mint két órát kizárólag a televízióra szánják az emberek. Ha hihetünk az adatoknak, ez többszöröse a gyermekeikkel eltöltött időnek. Ez az egyetlen szabadidős tevékenység, amelyre egyre több időt szánunk. Vezető szerepét legfeljebb a videóval hajlandó megosztani.
A 80-as évekhez képest az emberek termelőmunkával töltött ideje körülbelül egy órával csökkent, ez az többletidő azonban egy az egyben a tévénézés idejét növelte - egészen friss adatok szerint immár napi három és fél órára. A számítógép, az internet is hasonlóan sok idejét tölti ki annak, akinek van.
Vitányi Iván szerkesztésében A magyar társadalom kulturális állapota címmel tavaly jelent meg az a kis könyv, amely az MTA Szociológiai Intézetének vezetésével végzett legfrissebb kutatásokat teszi közzé. A felmérések alapján kiderült, hogy akik nincsenek munkaviszonyban, négy óránál is többet nézik a tévét. Még a diákok is - akik összességében a legkevesebbet ülnek a doboz előtt - napi két és fél órát szánnak rá.
Az emberek egyötöde információt vár a televíziótól: politikai, kulturális és sport jellegű híreket. A nézők fele „mindenevő”, a maradék pedig kifejezetten a szórakoztatást tekinti a televízió fő feladatának - ők a filmsorozatok, akciófilmek kedvelői.
Ez az egyoldalúság a családi költségvetésekben is tetten érhető. Tévéje ugyanis vagyoni helyzettől függetlenül mindenkinek van, sőt még a szegényebb rétegeknél is előfordul, hogy egy háztartásban több készülékkel rendelkeznek. A kisebb jövedelmű családok közül is minden harmadiknál találunk a lakásban videót. Minden egyéb - kultúrára és szabadidőre áldozott - pénzkiadásban az anyagilag hátrányos helyzetben lévők messze elmaradnak a jól szituált rétegektől. Utóbbiak ötször annyit költenek újságokra, húszszor annyit könyvekre, kazettákra, színházra, tízszer annyit mozira, mint a társadalom legalsó rétegeihez tartozók. Nekik gyakorlatilag nincs erre módjuk, sportszerekre sem költenek.
Kétségtelen, hogy nagyon megdrágultak a könyvek, a színházjegyek, a különféle belépők, és bizonyos sportágak gyakorlása is komoly anyagi terhet jelent. Úgy tűnik, sokak számára a tévé, esetleg a videó marad a legelérhetőbb kulturális és szórakoztató lehetőség. Mégsem valószínű, hogy ennek az elsivárosodásnak csak anyagi okai lennének. Hiszen léteznek olyan szabadidős tevékenységek, amelyek nem, vagy csak alig kerülnek pénzbe. Azonban a lustaság fél egészség… A tévénézés olyan időtöltés, amihez még felöltözni sem kell, sőt gondolkodni sem feltétlenül szükséges, passzív befogadóként telhetnek az órák.
Sokkal kisebb azoknak az aránya, akik tudatosan próbálnak maguknak programokat szervezni, vagy mások által nyújtott programokban vesznek részt. Berek Péter, a Lágymányosi Közösségi Ház igazgatója szerint intézményük, és a hasonló létesítmények éppen azokat az embereket célozzák meg, akiknek nem áll túl sok pénz a rendelkezésükre ahhoz, hogy kulturáltan töltsék a szabadidejüket, igényük azonban lenne rá. Ez a fajta „kulturális alapszolgáltatás”, amely a korábbi évtizedek terméke, sokat változott az utóbbi években. Most leginkább a diákok és a nyugdíjasok járnak a művelődési házakba és szabadidő-centrumokba. Berek Péter szerint az időseknél kifejezetten a hangulati javulás jele az, hogy öntevékenyen is szerveznek rendezvényeket. A legnépszerűbb rendezvények talán a gyermekprogramok, itt a negyvenes korosztály is megjelenik - kísérőként. Nagy sikerük van a praktikus ismereteket nyújtó, közhasznú tanfolyamoknak is, kiváltképp, ha a képzésről papírt is kapnak a résztvevők. Ilyenek a különféle kézműves foglakozások, számítástechnikai tanfolyamok.
Az igazgató elmesélte még, hogy a 80-as években jellemző volt a tinédzserek csoportos téblábolása a művelődési házak folyosóin. Ez mára megszűnt: sajnos a mai gyerekek sokkal rosszabb helyeken töltik az idejüket, ahol még az a minimális kontroll sincs meg, amennyi a művelődési házakban megvolt.
Akit jobban vonzanak a sportok, az is találhat(na) pénztárcájának megfelelőt. Hajós Gyula, valamikori távúszó, a XII. kerületi Szabadidősport Központ igazgatója úgy látja, hogy mindez inkább hozzáállás kérdése. „A láb mindig kéznél van” - azaz még sportközpont sem szükséges ahhoz, hogy valaki elkezdjen például futni. Náluk egyébként egy uszodajegy sem kerül sokkal többe, mint egy Magnum-jégkrém.
Érdekes, hogy a szabadidősportok között megnőtt az igény az úszásnál, atlétikánál kalandosabb mozgásfajták iránt. Aki teheti, görkorcsolyát, gördeszkát, mountain bike-ot vásárol, vízisíre pattan, vagy sárkányrepülőzni kezd. Másrészt nagy jövő előtt állnak az olyan stresszoldó játékok, mint például a golf. Fontos szemponttá kezd válni az is, hogy a választott sportban minél intenzívebb legyen az erőkifejtés, hamar letornázza az ember a napi mozgásadagot. Így terjedt el a pár éve még ismeretlen squash, azaz a fallabda. Ahhoz viszont, hogy valaki felnőttként a televíziózás helyett inkább a sportot válassza, a mozgás iránti igényt minél fiatalabb korában ki kell(ene) alakítani benne. Ez a törekvés manapság nem jellemző sem a családokra, sem az iskolákra. Felnőttként sokszor már csak akkor kezdenek az emberek rendszeresen mozogni, ha erre valamilyen egészségügyi probléma kényszeríti őket. Miként egy bölcs rabbi is mondta egyszer: „Mikor az ember még tudna sportolni, akkor nincs szüksége erre; amikor pedig már szüksége lenne rá, akkor eltiltják tőle az orvosok.”
A tudatos szabadidő-beosztás, az akarat arra, hogy felöltözzünk, elinduljunk, és még belépőjegyre is költsünk, mindenképpen nagyobb öszszeszedettséget, igényességet kíván, mint a passzív sodródás a televízió által felkínált műsorok dömpingjében. Lehetősége a másra azonban valamilyen formában mindenkinek megvan. Így aztán, hogy közérzetünk, életkedvünk, egészségünk jobb legyen, érdemes körülnézni, és elszánni magunkat arra, hogy felálljunk a kényelmesebbnek tűnő fotelből.
Lehet, hogy csak elindulni lesz nehéz…