Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON
Interjú Nigel Thorpe brit nagykövettel

Július 1-jével Ausztria vette át a stafétabotot Nagy-Britanniától az Európai Unió élén. Lapunk Nigel Thorpe-ot, Nagy-Britannia budapesti nagykövetét kérdezte az eltelt időszak eredményeiről és a brit integrációs stratégia hangsúlyairól.


Nigel Thorpe nagykövet. „A Lánchíd összeköt bennünket” Fotó: Somorjai László

- Nagy Britannia hat hónapig tartó EU-elnöksége véget ér. Hogyan értékeli a most lezárult időszakot?
- Talán nem meglepetés, ha azt állítom, hogy Nagy-Britannia elnöksége egy sikertörténet volt. Magyarország szempontjából nézve az egyik legnagyobb siker az lehet, hogy az ország közelebb került az EU-hoz, és ebben jelentős szerepe volt Nagy-Britanniának is. Mi a jövőben is elkötelezettek maradunk az EU bővítése mellett.
- Milyen eredmények születtek az unió nézőpontjából?
- Három főbb tényezőt emelnék ki, melyeket sikerként könyvelhetünk el az EU-ban: az első, hogy megkezdődtek a tárgyalások az EU és a csatlakozni kívánó országok között. A második, hogy elindult az EU belső reformja, és ez nagymértékben csökkentette a szervezet kiadásait. A soron következő osztrák elnökségnek lesz a feladata, hogy a pénzügyi reformok terén tovább folytassa az elkezdett munkát. Végül megemlíthetem még az intézményreformot is, ami szintén megkezdődött az elmúlt ciklusban. Emellett számos rendezvénnyel próbáltuk meg demonstrálni, hogy az Európai Unió nemzetekből álló és emberközeli szervezet.
- Nagy-Britanniára hagyományosan euroszkeptikus országként szoktak utalni, bár ez a felfogás az utóbbi időkben változni látszik. Milyen szempontok, érvek sorakoztathatók fel azokkal szemben, akik nem támogatják egy közös Európa gondolatát?
- A Nagy-Britanniában kialakult forró vita az ország EU-tagságával kapcsolatban természetes velejárója az életnek. Bármely javaslatnak megtalálhatjuk a támogatóit, illetve ellenzőit. A vita tárgyát valójában az képezi, hogy milyen Európai Uniónak válik a tagjává Nagy-Britannia. A jelenlegi angol kormány, amely jelentős többséggel nyerte a választásokat és számottevő többséggel rendelkezik a parlamentünkben is, teljesen elkötelezett az európaiság mellett. Csupán annyi vitatott, hogy a jelen helyzetben érdemes-e csatlakoznunk az Európai Monetáris Unióhoz. Kormányunk egyelőre nem híve ennek, azonban egyértelműen támogatja az „Európa-csomag” többi részét.
- A diplomácia mellett hagyományosan sokszínűek az angol-magyar kulturális kapcsolatok is. Milyen közös rendezvényeket terveznek a közeljövőben?
- A két ország közötti kulturális pezsgést mutatja az a tény, hogy nemrég nyílt meg Londonban egy magyar művészeti központ. A hivatalos kapcsolatokon kívül, amelyeknek a célja, hogy a magyar és az angol embereket a kultúrán keresztül közelebb hozzuk egymáshoz, vannak teljesen spontán vállalkozások is.
Marlowe városának a polgárai nemrég a budapesti Lánchídon elhelyezték szimbolikus ajándékukat. Úgy gondolom, jól döntöttek, mikor a Lánchidat választották adományuk helyszínéül, hiszen ez valóban egy olyan hidat jelképez a két ország között, amelyen a forgalom egyre inkább erősödik.
- Köszönjük a beszélgetést.