Vissza a tartalomjegyzékhez


Orwell listája

Nyilvánosságra került az a lista, amelyen George Orwell, számos - a volt szocialista országokban betiltott - világhírű könyv szerzője a brit titkosszolgálatnak felsorol mintegy 130 kommunista szimpatizánsnak minősített személyiséget. A tény, hogy Orwell a titkosszolgálat egyik (meglehetősen homályos) ügyosztályának dolgozott, mintegy két éve vált ismertté, amikor a brit központi levéltár bizonyos dokumentumainak titkosítása lejárt.
A lista maga azonban most először került be egy új, húszkötetes, Orwell összes műveit tartalmazó sorozatba, s ebből az alkalomból hétfőn kinyomtatta a Daily Telegraph című lap. Orwell listáján „kriptokommunistaként” szerepel többek között Charlie Chaplin és George Bernard Shaw, továbbá Reinhold Niebuhr teológus és Richard Crossman volt miniszter.
Az életműsorozat összeállítója, Peter Davison angol professzor még most is kihagyott a listáról mintegy 30 nevet, tekintettel arra, hogy a megnevezettek még az élők sorában vannak.
Georges Orwell két legismertebb regénye, az „1984” és az „Állatfarm” egyértelműen a totalitarizmust támadja. Maga a szerző szocialista érzelmű volt ugyan, de szenvedélyesen szembehelyezkedett az akkori Szovjetunióban javában dúló totalitárius rendszerrel. Nem sokkal 1950-ben bekövetkezett halála előtt maga ajánlotta fel, hogy listán összesíti „a kriptokommunistákat vagy effélére hajlókat, akikben mint propagandistákban nem szabad megbízni”.
A kis, kék noteszben ábécérendben felsorolt nevek mellé minősítéseket is írt Orwell: J. B. Priestley amerikai író például szerinte „erős szimpatizáns… igen erősen Amerika-ellenes”, John Steinbecknek azonban csupán az „utánzó író” minősítés jutott. (MTI)