Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEFOGLALÁS
A Matávé a Jász-Tel

A Matáv Rt. 95 százalékban újra tulajdonosává lett a Jász-Tel Rt.-nek, miután a távközlési monopólium kivásárolta az eddigi két régi tulajdonost, a holland KPN és a svájci Swisscom céget. Ez utóbbi megtartotta 5 százalékos üzleti részesedését.
A Matáv Rt. kötelezettséget vállalt arra, hogy a Jász-Tel Rt. dolgozóit még legalább egy évig foglalkoztatja. A szerződés a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása után lép életbe.
A Jász-Tel 1995 márciusában vette át a háromezer vonallal rendelkező telefonszolgáltatást a Matávtól. Az elmúlt években teljesen új, korszerű, optikai szálas hálózatot és digitális telefonközpontot épített ki. A tovább bővíthető telefonközpont kapacitása 25 ezer vonal lett. A cégnek 1995 végére 15 ezer előfizetője 1996 szeptemberében 20 ezerre gyarapodott. A Matáv a Jász-Tel körzetében azt is tervezi, hogy 6 százalékkal csökkenti szolgáltatásainak árát, s már 2001 decemberében, fél évvel a koncessziós szerződés lejárta előtt, megnyitja a piaci verseny előtt a területet.