Vissza a tartalomjegyzékhez


Tollhegy

Olvasóink leveleit szerkesztett formában közöljük. Nem adunk helyet szélsőséges, az emberi méltóságot sértő megnyilatkozásoknak, illetve olyan véleményeknek, melyek fölösleges indulatokat keltenek.


Tisztelt Szerkesztőség!

Köszönöm az inkvizícióról szóló kiváló cikküket. A katolikus egyház igaz története különösen aktuális ma, amikor a nyugati protestáns keresztények, nem lévén tisztában a római egyház valódi természetével, lelkesen együttműködnek vele, megtagadva ezzel a reformációt és bibliai örökségüket.
Egyetlen dolgot szeretnék pontosítani: talán nem igazságos azt mondani, hogy Luther és Kálvin is bűnös, vagy éppen bűnösebb az eretnekek kivégzésében, mint a katolikusok. Kálvin esetében egyetlen személyről, a Genfben megégetett Szervétről beszélhetünk, és ehhez is kevés köze volt, bár való igaz, hogy nem fejezte ki egyet nem értését a büntetéssel, amelyet a polgári hatóság szabott ki Szervétre, amiért nyilvánosan tanította, hogy a Szentháromság nem létezik.

Szívélyes üdvözlettel:
Ottó Erős
Windsor, Anglia

(A lapunk 1998/24. számában megjelent cikk a német Der Spiegel magazin összeállításának rövidített változata volt - a szerk.)


Tisztelt Szerkesztőség!

A Hetek 1998. május 30-i száma interjút közölt Tamás Gáspár Miklóssal. Ebben a megkérdezett azt mondotta: „…az a tény, hogy egyáltalán felmerülhetett, akár tréfa formájában is az, hogy Boross Péter ismét belügyminiszter legyen, hát ez, mondjuk, kétségkívül felháborodással kell hogy eltöltse a liberális közösséget.”
Sajnálatos módon Tamás Gáspár Miklós nem volt mindig enynyire szigorú Boross Péter megítélésében. Amikor én 1993. február 2-án parlamenti felszólalásomban politikailag keményen bíráltam Boross urat mint belügyminisztert, akkor ezzel kapcsolatban Tamás Gáspár Miklós már másnap sietett nyilatkozni a sajtónak (nem mint filozófus, hanem mint az SZDSZ Országos Tanácsának az elnöke és országgyűlési képviselő), nyilatkozatában pedig nem Borosst bírálta, hanem engem dezavuált.
Felszólalásomban én a szélsőjobboldal bizonyos megnyilvánulásait támadtam és kifogásoltam, hogy a hatóságok némán, sőt olykor cinkosan tűrik ezeket. Boross úrról a parlamenti jobboldal zúgása és kiáltozása közepette - ezt mondtam: „…aki a szélsőjobb képviselői előtt, kegyüket keresve, gyanús homályossággal, valamiféle idegen szellemiség eltakarítását emlegeti, de hagyja, hogy a szeme láttára ágáljanak a fasizmus szálláscsinálói és martalócai” - az olyan belügyminisztert a demokrácia szempontjából politikailag megbízhatatlannak tartom. Felszólalásom közben - minden joggal és szokással ellentétesen - kikapcsolták a parlament mikrofonját. Tamás Gáspár Miklósnak ez ellen sem volt kifogása, sem az ellen, amit a kormánynak és belügyminiszterének a szemére vetettem, kifogása volt ezzel szemben az én felszólalásom ellen. No persze, „csak a hangneme ellen”…
Amikor ezek után levélben kérdeztem Tamás Gáspár Miklós urat, hogy miért nem a szélsőjobboldalt és a vele cinkos MDF-es jobboldalt támadja, miért engem, akkor még választ sem kaptam.
Így festett 1990-1994 között az SZDSZ egyes akkori vezető személyiségeinek „kemény ellenzékisége”. Csodálkozhatunk, ha a jobboldalnak, ezen belül a szélsőjobbnak megnőtt a szarva?

Tisztelettel
Gadó György, Budapest


Bár szerkesztőségünk továbbra is tartja magát ahhoz, hogy szélsőséges megnyilatkozásoknak nem ad helyet, az alábbi levelet mégis helyesnek láttuk közölni. Hiszen ezek a sorok „csak” bennünket érintenek. No comment.

„A napokban kezembe nyomta valaki ezt a szennylapot. Eddig a létezéséről sem tudtam. Ehhez képest a Népszabadság kismiska.
Miket irkálnak Önök itt össze? Pocskondiáznak, lázítanak és bujtogatnak. És még Önök állítják a jobboldalról, hogy szélsőségesek. Akkor Önök mik? Nem tudom, milyen kisebbség érdekeit védik, hisz Önök nem is magyarok. Önök nem akarják Magyarország virágzását, jobbra-szebbre fordulását. Arra kell gondolnom, hogy vagy szélsőséges kommunista, vagy zsidóimádó újság ez. Siratják a zsidókat, mert azok sajnáltatják magukat. Ki a csuda bántja ma Magyarországon a zsidót? Maradjanak már végre csendben. És hagyják abba a holocaustozást. Lássák be egyszer s mindenkorra, hogy a múltban nemcsak ők szenvedtek, hanem a magyarok is. Vagy talán kétségbe vonják Recsket? A Gulágot? A svábok kitelepítéseit? Az ötvenes évek internálótáborait? És az ‘56 utáni megtorlást, akasztásokat? Itt nem a zsidók szenvedtek, hanem maga az ártatlan nép. Félnek a Fidesztől és a jobboldaltól? Miért? Talán bűnösnek érzik magukat? A becsületes, tisztességes magyar ember nem fél senkitől.
Azt ajánlom, fogják vissza magukat, ne hőbörögjenek, ne lázítsanak, és akkor senki sem fogja bántani a kedves kis zsidóikat. Az pedig ne fájjon, hogy összefogott végre a magyar jobboldal. Vagy Önök azt hitték, egy életre bérletet váltottak itt a posztkommunisták? Gyűlöletes a hangvételük, a huhogás és a kuvikolás. Végre elszálltak a szabad madarak, most jönnek a kuvik madarak?
Szégyelljék magukat!

Sz. A.
(név és cím a szerkesztőségben)