Vissza a tartalomjegyzékhez


Zsiros Géza: a Fidesz a vidék pártja

Zsiros Géza az 1990-94-es parlamenti ciklusban országgyűlési képviselő, az FKGP színeiben a parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke, majd a 36-ok néven nyilvántartott kisgazda frakció tagja - ez volt az a frakció, amely az Antall-kormánnyal együttműködött. 1992. február 24-től Zsiros évekig a Békés Megyei Gabonaforgalmi Vállalat igazgatója volt.

- Mit csinál jelenleg egy volt FKGP-s képviselő?
- Maszek paraszt. Harminc hektár saját tulajdonon gazdálkodom, de ezen kívül testvérem, unokatestvérem, szüleim, nagyszüleim földjét is én művelem Kunágotán.
- A politikai élet nem hiányzik?
- Nekem a politika nem életcél volt, hanem eszköz: hogy azt a földtulajdont, amit elvettek szüleimtől, nagyszüleimtől tisztán és tehermentesen viszszakaphassuk. Ez sikerült több mint egymillió állampolgárnak Magyarországon. Büszke is vagyok erre.
- Mi a véleménye a most kialakult politikai helyzetről? Úgy látszik, hogy a Torgyán József vezette FKGP kormányzati pozícióhoz jut.
- 1848-ban volt egy gondolatmenet, ami körülbelül így hangzott: Kossuth Lajos, megvagyunk mi kend nélkül, szeretjük a szabadságot rend nélkül. A kisgazdák nagyon nehezen viselik a rendet, a fegyelmet, az összefogottságot a párton belül és kívül. Mindenkinek nagy a fontosságérzete. Azt, hogy Torgyán úr milyen módszerekkel éri el, hogy viszonylagos belső fegyelem legyen a párton belül, az az ő dolga. Javára szól, hogy az FKGP a közéletben ma tényező. Az más dolog, hogy ahhoz képest, amire érdemesült, amit ő maga is meghirdetett és alapvető célként elfogadtatott - 130 kisgazda képviselő legyen a parlamentben -, csak a harmada sikerült. A kormányzati lehetőség és felelősség pedig adott.
- Van-e a kisgazdapártnak esélye arra, hogy hosszú távon meghatározza ennek az országnak a sorsát?
- Alighanem igen. Először is a kisgazda frakcióban vannak komoly és önállóan gondolkodó politikusok. A döntéshozatali folyamat során pedig Torgyán Józsefnek is csak egy szavazata van. Természetesen van pártfegyelem és van frakciófegyelem. Az pedig úgy tűnik végleges, hogy - ha kormányzati feladatot vállal - nem Torgyán József lesz a frakció vezetője. A kisgazda érdekeket nem egy személy testesíti meg, hanem egy csapat. A kisgazdapárt pedig nem most lesz először kormányzati tényező.
- Képes lesz-e az FKGP mint kormányzati párt, illetve azok, akik a vidéket képviselik, megjeleníteni azt az akaratot, amiért bekerültek a parlamentbe?
- Ebben a kérdésben Orbán Viktornak adok igazat. A vidéki kis falvacskák lakói közül is a Fidesz parlamenti jelöltjeire szavaztak a legtöbben - nem pedig a kisgazdákéira. Akár akarja Orbán Viktor, akár nem, ez elsődlegesen az ő, illetve pártjának a felelőssége. Ugyan történelmi távlatokban nézve a vidék és a paraszti érdekképviselet pártja az FKGP, jelen szituációban a fő felelősség a Fideszé. Más részről viszont azt is észre kell venni, hogy ma már a vidék-, illetve parasztpolitizálásnak nem a zászlólobogtatás az eszköze. Egy gyakorlati dolgot hadd említsek, amiből sok minden ki fog derülni: vajon megoldja-e ez az ország a következő 3-4 hónapban a búza felvásárlását, betárolását és értékesítését. Az én közegemben a búza kétharmadát magángazdák termelik meg.
- Az uniós csatlakozás találja-e majd olyan helyzetben az ország mezőgazdaságát, amilyet az EU tagállamaitól megkíván.
- Csak abban az esetben, ha a következő nyolc év a mezőgazdaságot érintő beruházásokról fog szólni és nem a felélésről.
- Képes-e ezt a kisgazdapárt érvényesíteni a mezőgazdaság mai helyzetében?
- Önmagában a kisgazdapárt politikai ereje és tapasztalata ehhez kevés. Viszont, ha a gazdák nemcsak a politikai, hanem a gazdasági és gazdaságpolitikai érdekképviseletüket is biztosítják, akkor ez megoldható. Ehhez ma Magyarországon az éves költségvetésnek nem 10-12 százaléka, hanem mintegy 20 százaléka lenne szükséges. Hogy ezt el tudják-e vagy el akarják-e érni közösen, azt én innen nem tudom megjósolni.
- A közéleti szerepléstől végső búcsút vett?
- Nézze, egyet tudok mondani: a parasztpolitikusok nem a Rózsadombon élnek. Nekik mindig van jövőjük.