Vissza a tartalomjegyzékhez

POGÁCSÁS PÉTER
Módosult feltételek

Az elmúlt hetekben igencsak zsúfoltak voltak a cégbírósági irodák, hiszen számos szigorítást ígért a június 16-án életbe lépett új társasági törvény. Akik csak tehették, még ez időpont előtt benyújtották cégalapítási papírjaikat, hogy átmenetileg elkerüljék a szigorúbb eljárást. A következő hetekben rovatunkban az új törvény változásait mutatjuk be.

Az új szabályok szerint a kft.-knek a korábbi 1 millió forintos minimális törzstőke helyett 3 millió forinttal kell megalakulniuk, amelyből a készpénz aránya legalább 30 százalék, de minimum 1 millió forint. A részvénytársaságok legkisebb alaptőkéjét 10 millió forintról 20 millióra, a minimális készpénzarányt szintén 30 százalékra, de legalább 10 millió forintra emeli az új jogszabály.
Megváltoznak a bejegyzés feltételei is. Míg korábban a társaság a társasági szerződés megkötésének időpontjára visszaható hatállyal jött létre, addig most ez csak a cégbejegyzés napjával történik meg. Amíg ez el nem érkezik, az új társaság a társasági szerződés megkötésétől csak ún. előtársaságként működhet. Neve mellett valamennyi iratán fel kell tüntetnie a „bejegyzés alatt” jelzést. A bejegyzés időpontjáig az előtársaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat, tagsága nem változhat meg.
A szigorodó szabályok ellensúlyozására ugyanakkor gyorsul és egyszerűsödik a cégbejegyzés. Az „egy ablakos” ügyintézésre való törekvés jegyében az alapítandó vállalkozásnak előzetesen már csak az illetékes kamara nyilvántartásba-vételi igazolását kell beszereznie és társasági szerződésével már mehet is a cégbírósághoz. A cégbíróságok az új törvények értelmében felkészültek arra, hogy számítógépes rendszerük útján beszerezzék a társaság adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát és statisztikai számjelét. Túl azonban az „egy ablakon”, az alapadatokon kívül szükséges egyéb információkat továbbra is adatlapokon kell az APEH-hez küldeniük a vállalkozásoknak. A nem jogi személyiségű társaságot (például bt.) - amennyiben nincs szükség hiánypótlásra - 30 napon belül, a jogi személyiséggel rendelkező céget (kft., rt., szövetkezet) 60 napon belül jegyzi be a cégbíróság.
Az új társasági és cégtörvény hatályba lépése előtt már működő társaságokra és a június 16-i „fordulónap” előtt sikeresen bejelentkezőkre átmeneti szabályok érvényesek. A törzstőkét, alaptőkét két éven belül kell az előírt szintre emelni, de az új készpénzapport-arányok ezekre a vállalkozásokra már nem vonatkoznak.
Az új törvények létrejötte természetesen az ismertetetteknél sokkal több változtatást eredményez, éppen ezért érdemes jól áttanulmányozni őket.