Vissza a tartalomjegyzékhez

LOCSMÁNDI ANDREA
Veteránok és új honfoglalók


C
surka István. Háttérben Fotó: Vörös Szilárd

A Parlamentbe vörös szőnyegen bevonuló képviselőcsoportok közül a Bocskai-kabátos MIÉP tagjai mint „új honfoglalók” jelentek meg. Immár frissen frakciósodva masíroztak be a patkó „legszélső” balvégébe. Láthatóan a mellettük helyet foglaló SZDSZ képviselőiben keltették a legnaggyobb ellenérzést. Mire Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitotta az alakuló ülést, már csak a folyosón kívül rekedt publikum tompa morajlása hallatszott a teremben. Megkezdte munkáját az új Országgyűlés. A képviselők és a kormánytagok közösen elénekelték a Himnuszt.
„Egy pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy az Országgyűlést törvényhozói feladata és felelőssége nem az ország, a társadalom fölé emeli, hanem annak szolgálatára kötelezi” - emlékeztette a képviselőket Göncz Árpád ünnepi beszédében, majd hozzátette: „Az önök bölcsességén múlik, hogy épül-e járható út a csoportérdekek és a közérdek kusza dzsungelében.” A köztársasági elnök beszédét követően javaslatot tett az Országgyűlésnek, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Párt elnökét, Orbán Viktort válassza meg a Magyar Köztársaság miniszterelnökévé. Majd a házelnök megválasztásáig a korelnök, a 88 éves Varga László, Fidesz - MPP-s képviselő vezette az ülést. A levezető elnöki tisztséget ellátó honatya beszéde során a harmadik évezredbe lépő Magyarország Országgyűlését köszöntötte. Majd pozitív példaként a Pinochet-diktatúra azon gazdasági szakemberét említette, aki vállalkozott Chile gazdasági válságának megoldására. A szocialista sorokból jövő egyre erőteljesebb morajlás, csipkelődés és némi gúnyolódás közepette azt sürgette, hogy a média ne legyen sem a kormánynak, sem az ellenzéknek a szócsöve. Oda jellemes emberek kellenek - érvelt. „Tűnjenek el” a minden pártot kiszolgáló törtetők - mondta. Hadat üzent a „szellemi környezetszenynyezésnek”, és szót ejtett a szélsőségek elleni küzdelemről is. Szavai hatására a szocialista frakcióból hangos élcelődés hallatszott. Mikor arról beszélt, hogy tarthatatlan állapot, miszerint egyes országok nem tartják be az alapszerződéseket, Szabó Zoltán szocialista honatya kifakadt: az a tarthatatlan, hogy egyes kormánypártok a házszabály rendelkezéseit sem tartják be - utalva arra, hogy az MSZP nem mandátumszámának aránya szerint kapott bizottsági helyeket.
Ugyancsak kínos jelenet volt, amikor Horn Gyula leköszönő miniszterelnök bejelentését, hogy az Alkotmány értelmében a kormány mandátuma megszűnt, kitörő tapssal fogadták az új kormánypártok egyes képviselői és a MIÉP tagjai. Ez a gesztus mindenesetre szokatlan volt, hiszen sem 1990-ben, sem 1994-ben nem tartották fontosnak az akkori győztesek, hogy a győzelmük után a legyőzött és korrekt hatalomátadásra készülő ellenfelükkel így éreztessék fölényüket. A láthatóan érzelmeivel küzdő Horn röviddel ez után befejezte beszédét, sikereket kívánva a leendő kormánynak az ország felvirágoztatása érdekében végzendő munkájához. Orbán Viktor, az új kormányfőjelölt röviden köszönetet mondott azoknak, akik szavazatukkal pártját erősítették, és mindazoknak, akik magukénak vallják a polgári jövő programját. „A kormány mindannyiunk kormánya lesz, amely a mindennapokban is együttműködő, tennivágyó, elképzeléseit, vágyait valóra váltani akaró emberekre épít. (...) Igyekezetemhez híven a lehető legrövidebb időn belül bemutatom önöknek a polgári jövő kormányát” - mondta beszéde végén a Fidesz elnöke.