Vissza a tartalomjegyzékhez

VARGA IVÁN
Közgyűlésköszöntő a Józan Élet Szövetség tizedik születésnapján

1988-ban húsz országos és tizenöt helyi civil szervezet megalakította a Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetséget. A közös cél az volt, hogy társadalmi összefogással s a megfelelő állami intézkedések szorgalmazásával mérsékelni lehessen a lakosság italozási szokásait, a káros szenvedélyekkel összefüggő népességfogyatkozás megfékezése érdekében.
A nyolcvanas évek végén csak elvétve működtek hasonló lakossági csoportosulások, így a Józan Élet Szövetség már első kezdeményezéseivel felhívta magára a figyelmet. Többek közt létrejött a képviselőkön, pártokon átívelő „Józan Élet Csoport”. Neves közéleti személyiségek tartották megtiszteltetésnek a választmány felkérését, hogy vállaljanak szerepet a szövetség tanácsadói testületében, és a tiszteletbeli elnök, Simándy József Kossuth-díjas Kiváló Művész kezdeményezésére vagy félszáz vezető pozíciót betöltő személy ajánlotta fel havi jövedelmének 3 százalékát a nemes célok alapítványi támogatására, az „Egy nap a holnapért” jelmondat jegyében.
A szövetség folyamatosan hallatta hangját a hazai médiában. Kiemelkedő, nemzetközileg értékelt teljesítményei közé számít az immár ötödik alkalommal közreadott statisztikai kiadvány is, amelyben a legfrissebb összehasonlító adatokkal újra meg újra figyelmeztet a különféle addikciók, káros szokások szerepére a produktív korú lakosság mind koraibb elhalálozásában. Ennek ellenére mindmáig nincs felelős kormányzati program e tendenciák megfékezésére, jóllehet az 1998. évi választási szlogenek közé került az a megfogalmazás is, hogy a káros szenvedélyek miatt most már évente egy kisvárosnyi népességgel csökken az ország lakossága…
Az egészség- és családvédő szövetség első tíz esztendeje egybeesik a rendszerváltás, a demokrácia kibontakoztatásának jeles - s egyben megpróbáltatásokkal terhes - évtizedével. Nemcsak a társadalom és a gazdasági szerkezet, de az életstílus és az értékrend is mozgásba, sőt szélsőségekbe lendült. Ennek átgondolására és megvitatására kedvező alkalom nyílik az ünnepi közgyűlésen, melyen sor kerül a szövetség elnöksége által alapított Dr. Simek Zsófia Emlékérem első két példányának az átadására is.