Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Újjáéled-e a vallásvita

A napokban - mintegy megkésett könyvheti csemegeként - megjelent Szektaveszély: új vallási közösségek címmel egy könyv, amely objektív tanulmányként kínálja magát a boltok polcain.
Donáth László evangélikus lelkész, szocialista országgyűlési képviselő lapunknak elmondta, nem tart attól, hogy újra feléledne a 90 és 94 közötti időszakra jellemző úgynevezett szektakampány, amit két gondolattal indokolt: az akkori kormány egyértelműen az 1945 előtti államegyházisághoz nyúlt vissza, az alakuló kormánykoalíció fő ereje viszont, a Fidesz, más stílust képvisel. A másik indok véleménye szerint az, hogy az egyházak egy részét nem az érdekli, a másik úgymond bevett-e, hanem sajnos az, hogy ki mekkora állami támogatásban részesül. Mint a kérdéssel kapcsolatban elmondta, a még nyitott kérdés az, hogy Magyarországon amerikai típusú egyházjogi rendszer alakul ki, vagy egyes európai országokhoz hasonló. Az előzőt a sokszínűség, vallási pluralizmus, az utóbbit az egyházak közötti dogmatikus különbségtétel jellemzi. Véleménye szerint a Fidesz 90-ben és 94-ben az SZDSZ-nél is liberálisabb egyházpolitikát folytatott. Ezért is furcsállná, ha ezen a területen radikális fordulat állna be. Egyébként az evangélikus lelkész sajnálatosnak tartaná, ha egyes vallási közösségeket, mint veszedelmet mutatnának be bármilyen politikai erők.
Danka Krisztina, a Magyarországi Krisnatudatú Hívők Szövetségének sajtószóvivője elmondta, tartanak attól, hogy újra napirendre kerül az ún. szekták kérdése. Leginkább attól tartanak, hogy ezt a kérdést dilettánsan kezelik. Tudomásuk szerint vannak olyan tervek, melyek a felekezetalapítást százéves magyarországi múlthoz, vagy tízezer fős tagsághoz szabnák. Ezzel kapcsolatban aggályuk az, hogy nehezen megállapítható, ki számít egyháztagnak, hisz például ő is katolikusként van nyilvántartva, miközben krisnatudatú hívő. A százéves korhatárral kapcsolatban pedig két érvük is van. E szerint Jézus sem alapíthatott volna vallást Izraelben, ha ott ilyen törvények lettek volna. Másrészt olyan nagymúltú vallások, mint a buddhizmus, hinduizmus - melynek képviselői ők is -, vagy éppen a mohamedánizmus kerülne kirekesztésre. Szerinte egyébként a magyar társadalmat nem az ún. szekták kérdése aggasztja, hanem hogy miből élnek, miből tudnak vásárolni. A könyvvel kapcsolatban azt sérelmezik, hogy olyan deviáns vallási közösségekkel, melyek külföldön súlyos bűncselekményeket követtek el, kerültek egy könyvbe. Ráadásul az említett közösségek egy része nem is létezik hazánkban. „Hiába nevezhető korrektnek egy tanulmány, ha rossz elvek alapján válogatják hozzá a többi anyagot” - tette hozzá.
Mészáros István, a Parlament Emberi Jogi Bizottságának leköszönő alelnöke nem tapasztal szektaveszélyt. Mint mondta: a szektaveszély, mint fogalom amúgy is értelmezhetetlen. Ha ugyanis valakik köztörvényes bűncselekményeket követnek el vallási tevékenységnek álcázva, azokat az irányadó törvény szerint kell megbüntetni. „Nem tudok azonban arról, hogy bárki ellen is indult volna ilyen címen eljárás, ha viszont egyesek azt tartják veszélyesnek, hogy szabadon lehet szerveződni vallási célra is, ez a veszélyt kiáltó vallásellenességéről árulkodik. Nincs ugyanis magyarázat arra, hogy világi szervezeteket, egyesületeket, pártokat, sportklubokat miért lehessen szabadabban létrehozni, mint vallási közösségeket.” Mészáros István hozzátette: „Tudtommal sokkal több párt van bejegyezve, mint egyház, mégsem beszél senki pártveszélyről. Vallási törvényeket szerintem is lehetne pontosítani, a felekezeti bejegyzés feltételét illetően, ez azonban semmiképpen sem lehetne olyan mélységű változtatás, ami magát a jelenlegi nyitott rendszert zárttá formálja át és lényegileg befagyasztaná a szabad társulás jogát a vallás területén. ”
(publicisztika: )