Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON, BURIK GÉZA
A pakisztáni indiai konfliktus vallási háttere

Az indiai atomrobbantások után nem az volt a kérdés, hogy az ősellenségnek tartott Pakisztán válaszol-e majd a nukleáris provokációra, hanem az, hogy ezt mikor teszi meg. Az atomrobbantások igazolásaként a két fél elsősorban biztonsági okokra hivatkozott, noha mindkét ország nacionalista retorikája mögött megtalálható az egymással szembeni vallási intolerancia, amely erősebbnek bizonyult a nemzetközi közösség által kilátásba helyezett szankciók elrettentő hatásánál. A két ország közötti vallási ellentétek a hozzájuk kapcsolódó politikai érdekekkel együtt rendszeresen véres következményekkel jártak már a múltban is. India és Pakisztán kapcsolatát alapvetően megkeseríti az a szomorú történelmi tény, hogy a szubkontinens 1947-es felosztása után közel egymillió ember vesztette életét az egymás közötti harcokban.
Mind India, mind Pakisztán évek óta rendelkezik atomfegyverrel és korszerű rakétarendszerekkel - az elmúlt hetek föld alatti atomrobbantásai csupán ezt a jól ismert tényt erősítették meg. Mindkét kormány azzal a tudattal vállalta az egész világgal való szembefordulást, hogy lakosságának jó része lelkesen támogatta a robbantásokat. A hindu többségű Indiában a lakosság több mint 90 százaléka helyeselte, míg a muzulmán többségű Pakisztánban 70 százalék tartotta fontosnak a nukleáris próbarobbantásokat.
Az indiai atomrobbantások okát egyes megfigyelők szerint az ország történelmében kell keresni. India azóta próbálja megtalálni elveszett önbecsülését, hogy az ország megszabadult a brit kolonializmus igájától. A februári indiai választások győztese, a Bharatija Dzsanata Párt (BJP) ezt a hindu fundamentalizmus népszerűsítésével igyekszik megvalósítani. A 19 pártból álló laza kormánykoalíció nem titkolt muzulmánellenes politikával került hatalomra. Programjában szerepelt többek között, hogy „minden földig lerombolt mecset helyett egy hindu templom fog állni”, illetve a vitatott státusú Kasmír tartomány különleges helyzetének megváltoztatása, ahol a 135 milliós indiai muzulmán kisebbség jó része él. (India és Pakisztán az angol gyarmatbirodalomból 1947-ben történt kiválásuk óta már három háborút vívott a vitatott tulajdonjogú Kasmír tartományért). Bár a BJP szalonképesnek próbálja feltüntetni magát a nemzetközi politikában, a párt felelős azért az 1992-es atrocitásért, amely során egy szélsőséges hindu csoport - a BJP uszítására - lerombolta Ajodhja település mecsetjét. Az akkor fellángolt gyűlölködések több ezer ember halálát okozták. A BJP most egy hindu templom építését tervezi a lerombolt mecset helyén, ezzel is kifejezve a párt elkötelezettségét a vallási tisztogatás mellett.

Síva, a világpusztító

Az indiai nukleáris program vezetőjét és fő tanácsadóját, Abdul Kalamot egyébként nemzeti hősként ünnepelték, miután a radzsasztani kísérleti helyszínről visszatért Újdelhibe. A 66 éves agglegény a maga szókimondó stílusával az öntudatra ébredt modern indiai ember megtestesítője. Úgy kell gondolkodnunk és tennünk, mint egy olyan nemzet, amely egymilliárd főt számlál, nem pedig egymilliót - nyilatkozta az indiai atomprogram atyja a New York Times riporterének. Kalam gyakorló muzulmán, ez azonban szavain és viselkedésén nem látszik meg. Egy indiai kiadású, róla írt életrajzi könyv szerint Kalam fejezeteket tud fejből a hindu szent iratok egyik legismertebbikéből, a Bhagavad-Gítából, és szabadidejében előszeretettel pengeti a vína nevű húros hangszert, amelyet Síva hangszerének tartanak, aki a hinduk szerint a teremtés és a pusztítás istene. Amennyiben az életrajzíró szavai igazak, akkor eggyel több közös pont van Kalam és Robert Oppenheimer között, aki az első amerikai atomrobbantási kísérlet vezetője volt. Ez utóbbi az 1945. július 16-án végrehajtott új-mexikói robbantás után szintén Sívát idézte a Bhagavad-Gítából: „Én magam lettem a halál, világok elpusztítója.”
Az indiai robbantásokra válaszoló pakisztáni nukleáris kísérleteket a muszlimok világszerte üdvözlik - annak ellenére, hogy a hivatalos iszlámábádi nyilatkozatok tagadják a robbantások vallási színezetét. Különösen igaz ez a közel-keleti muzulmán országokra, ahol a hagyományos ellenségnek tekintett Izrael az egyedüli állam, amely köztudomásúan képes az atombomba előállítására. Hat atomrobbantásával Pakisztán lett az első muzulmán ország, amely csatlakozott a nukleáris klubhoz.
„A világ minden táján örülnek a muzulmánok, hogy Pakisztán rendelkezik ezzel az új képességével” - mondta Kamal Kharazi iráni külügyminiszter, aki a múlt heti kísérleti atomrobbantások után az első magas rangú külföldi vendég volt Iszlámábádban. Az „iszlám bombával” kapcsolatban - melynek kifejlesztésétől már évek óta tartott a nyugat - Iszlámábád nem jelezte, hogy azt saját területén kívül esetleg más muzulmán országok védelmében is hajlandó lenne bevetni.

Nukleáris párbaj

Indiát és Pakisztánt elsősorban nem hideg ideológiai ellentétek választják el egymástól, hanem olyan túlfűtött érzelmek, amelyek általában nemzeti, illetve vallásos színezetűek. A tizenegy robbantást követő esetleges fegyverkezési hajsza nemcsak azért nem hasonlítható a hidegháború alatti szovjet-amerikai fegyverkezéshez, mert az indiai szubkontinens két országa nem rendelkezik olyan fejlett radartechnikával, amelynek segítségével időben észlelhetné egy kilőtt töltet irányát, illetve a becsapódásnak az idejét. Mivel egyik félnek sem áll rendelkezésére olyan technológia, amely lehetővé tenné a korai riasztást, állandó készültségben kell tartaniuk a hadseregüket. A technikai problémákon túl még nagyobb veszélyeket rejteget magában az a tény, hogy mindkét ország vallása militáns jellegű, amely politikai nacionalizmussal ötvöződik. Mindkét ország esetében igaz, hogy a fundamentalizmusok - az iszlám, illetőleg a hindu - meghatározó (politikai) jelentőséggel bírnak. Az ellenségeskedés a gyűlöletre és a kölcsönös bizalmatlanságra épül. Ez sokkal rosszabb a kölcsönös elrettentésen alapuló egyensúlynál, amely a hidegháború idején az Egyesült Államok és a Szovjetunió közt fennállt. India és Pakisztán között óceánméretű távolságok sincsenek, hanem hosszú közös határ. Indiában - akárcsak Pakisztánban - nacionalista kormány van hatalmon, és ez talajt ad a hisztéria növekedésének.
A nyugati demokráciák szakértői attól tartanak, hogy nukleáris csapás-váltásba keveredik a két ország Kasmír tartomány miatt. Nem kizárt a jövőben egy „nukleáris párbaj” kitörése a hindu és a muzulmán ország között - írja a Time magazin. Az amerikai hetilap szerint egy lehetséges forgatókönyv így festene: muzulmán militáns alakulatok iszlámábádi támogatással felkelést szítanak Kasmír tartományban a vitatott himalájai terület miatt, amelynek határvonalánál a határ menti lövöldözésekben jelenleg is hetente több indiai és pakisztáni katona veszti életét. Erre India csapatösszevonással válaszol, katonáit átvezényli a pakisztáni határon, hogy kiszorítsa a militánsokat. Iszlámábád nehéztüzérség bevetésével torolja meg az indiai lépést, ami konvencionális harcokhoz vezet. A hagyományos fegyverek használatáról hamar a nukleáris megoldáshoz folyamodnak, és 15 kilotonnás (hirosimai erősségű) atomtöltetekkel felszerelt harci gépek jelennek meg a sűrűn lakott Bombay és Karacsi városai fölött. Eredmény: több ezer civil halott, és gyilkos atomcsapadék az egész szubkontinensen. Az apokaliptikus forgatókönyv tükrében nem tűnik túlzásnak Thomas Grahamnek, az „Ügyvédek a világ biztonságáért” szervezet elnökének véleménye, aki azt állítja: „Az atomkor kezdete óta talán - a kubai válságot leszámítva - most vagyunk a legveszélyesebb időszakban.”