Vissza a tartalomjegyzékhez

ZARA ORSOLYA
A vidék pártja: Fidesz


A
családias hangulatú alakuló ülésén a legfiatalabb demokraták is részt vettek. „Nyugodt erő” Fotó: Hetek

Jókedv, optimizmus és magabiztosság. Így jellemezhető a Fidesz frakciójának alakuló ülése. A 147 tagú „csapat” jó része fiatalember. Közülük nem kevesen idén ülnek először a sok mindent megélt parlamenti padsorokba. Ettől függetlenül minden bizonytalanságot nélkülözve, határozottan választott magának vezetőt az új, „kibővült” frakció. Ellenszavazat nélkül Szájer József lett e tisztes poszt betöltője. Az ünnepélyes alakuló ülésen, ahová a képviselőket a családtagok is elkísérhették, Pokorni Zoltán, a korábbi négy év frakcióvezetője értékelte a leköszönők munkáját. Ezen időszak legfőbb érdemének azt tartotta, hogy integrálni tudták a Kereszténydemokrata Pártból kivált képviselőket. Így két korábbi arculat tudott találkozni és együttműködni. Ezzel a korábban „generációs erőt” képviselő Fidesz - MPP a távlati cél érdekében átlépett korlátain - hangzott az értékelés.„Büszkén fogok visszaemlékezni arra, hogy a Tisztelt Ház korelnöke is a fiataldemokraták frakciójában ült - tette hozzá az oktatásügyi tárca leendő várományosa.
Orbán Viktor pártelnök, leendő miniszterelnök is ezen a nyomon haladt tovább. A Fidesz-MPP soraiban ülnek olyan képviselők is, mint Horváth János és Varga László, akik még az 1945-ös és 1947-es parlamentnek is tagjai voltak. A Fidesz - MPP ezért is nem gyökértelen párt, érvelt a választások győztese, aki sietett leszögezni: most elsősorban a jövővel kívánnak foglalkozni. Orbán csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a polgárok nem juttatták abszolút többséghez a pártot, amely emiatt koalíciókötésre kényszerül. Így - mint fogalmazott - „nem könnyű koalíciós tárgyalásokat kell folytatni”. Ettől függetlenül nem hagyott kétséget afelől, hogy a jövendő koalíciónak a Fidesz - MPP lesz a fő ereje. „A sas nem kapkod a legyek után, hiszen ereje tudatában van”- mondta jelenlegi szövetségesének, az MDF-nek egykori szlogenjét, a „nyugodt erő” jelszavát ajánlva mindenkinek.
„Ezt a választást a vidék nyerte meg a Fidesz - MPP-nek, ezért a vidékfejlesztés nem lehet egyetlen más párté sem”- folytatta a fiatal politikus, akinek sarkos kijelentését hangos taps és ováció fogadta. Orbán arra is felhívta a képviselők figyelmét, hogy a kormánypárt tagjaiként döntéseik, melyek valóban végre is lesznek hajtva, jó esetben tízmillió, nemzetközi viszonylatban még ennél is több ember sorsát fogják érinteni. Ezért „elárulom nektek” - mondta a párt első embere bizalmasan -, a Fidesznek mint „Magyarország frakciójának” nagy a felelőssége. A pártelnök véleménye szerint a Fidesz - MPP maradt egyedül a rendszerváltás letéteményese, így neki kell végrehajtani azt, amit a polgárok nyolc évvel ezelőtt útjára indítottak. Ebben a folyamatban azonban társaik lehetnek azok a személyek, akik az egykor elindult reformok mellett személyükben máig elkötelezettek.