Vissza a tartalomjegyzékhez


Galilei-kézirat az interneten

Ezentúl letölthető az interneről Galilei (1564-1642) egy eredeti kézirata. A háromszáznál több oldalas dokumentum elektronikus bemutatása nemzetközi összefogással vált lehetségessé - közölte a Max Planck Társaság.
A kezdeményezésben az Olasz Nemzeti Könyvtár, valamint a Tudománytörténeti Intézet és Múzeum (mindkettő firenzei székhelyű) közösen vett részt a berlini Tudománytörténeti Max Planck Intézettel. Az olasz és német kutatók a jövőben további történeti forrásokat akarnak elektronikus úton hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy nagy terjedelmű történeti kéziratok minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre. Galileinek a mechanikus mozgásról szóló elméletét kifejtő kézirata számos latin és olasz nyelvű rövid szöveget tartalmaz, valamint rajzokat, vázlatokat és számításokat. Az anyag megtekinthető a berlini Max Planck Intézet internetcímén .
A kézirat eredetijét a firenzei Nemzeti Könyvtárban őrzik. Eddig sem teljes egészében, sem a tartalom által megkövetelt igényességgel nem fordították le - vélekedett Jürgen Renn, a Max Planck Intézet munkatársa. A kéziratot az internet számára tudományosan feldolgozták és irodalmi utalásokat is fűztek hozzá. (MTI)