Vissza a tartalomjegyzékhez

MAKKI ANNAMÁRIA
Van-e okunk ünnepelni

Az utóbbi időben - mint mindig, valahányszor parlamenti választásokra kerül sor Magyarországon - szinte nem akadt olyan politikai erő, amely ne hangoztatta volna igen erőteljesen, hogy a többgyermekes magyar családok helyzetén javítani akar. A politikai szlogenek, vagy éppen a családi idillt ábrázoló reklámok ellenére elmondható, hogy a hétköznapi tapasztalatok sajnos ritkán igazolják a társadalom családpárti, illetve gyermekközpontú szemléletét.

Ha fellapozzuk a Központi Statisztikai Hivatal egyik 1997-es kiadványát, igen elgondolkodtató adatokat találunk benne a magyar családokra vonatkozóan. A Társadalomstatisztikai füzetek 20. számából megtudhatjuk, hogy az elmúlt két évtizedben a 30 évesnél fiatalabbak össznépességen belüli aránya fokozatosan csökkent. Ez idő alatt a házasságkötések száma közel 40 százalékkal lett kevesebb, a házasságkötési kor pedig - leginkább anyagi okokból - kitolódott. Az első gyermeküket szülő nők átlagéletkora 21-ről 25 évre nőtt. Azok a nők, akik magasabb életkorban mennek férjhez, és így később szülnek, sok esetben döntenek úgy, hogy több gyermeket nem vállalnak. Fontos megemlíteni még, hogy egyre inkább tért hódít a házasságon kívüli együttélési forma, ezzel összefüggésben a házasságon kívül születettek száma 1980 óta két és félszeresére nőtt. Jelenleg minden negyedik gyermek házasságon kívül, túlnyomórészt hajadontól születik - ha egyáltalán megszületik. Tavaly 100 ezernél kevesebb gyermek született, ezzel szemben 75 ezer volt az abortuszok száma.
A szakemberek és a nagycsaládosok nyilatkozataiból kitűnik, hogy ma Magyarországon a két vagy több gyermek vállalása egyrészt a szegénység vállalását is jelenti sokszor, másrészt a társadalmi környezet értetlenségét, ha nem rosszallását váltja ki. A köztudatban a sokgyermekes szülő vagy felelőtlen, vagy vallásos, vagy cigány. Tény, hogy a kevésbé szekularizálódott - és nem feltétlenül gazdagabb - társadalmakat sokkal gyerek-, és családközpontúbb szemlélet jellemzi, mint az európai, különösen a kelet-európai országokat. Sem a negyven évig tartó kommunista rendszer, sem az összeomlását követő politikai-gazdasági változások nem teremtették meg az erkölcsi és anyagi feltételeit annak, hogy ebben a régióban a többgyermekes családmodell általánossá válhasson. Ezek a társadalmak nem a kifejezetten családcentrikus, tradicionális értékek mentén szerveződnek.
A felmérések szerint a magyar társadalom csak vágyaiban és szavaiban családpárti, nem pedig tetteiben - fejtette ki lapunknak Benkő Ágota, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Példának okáért megemlítette, hogy néhány éve Svédországban nagyon rossz volt a születési arány. A helyzet kezelésére - a pénzbeni juttatások mellett - család- és házasságvédő jogi környezetet is teremtettek. Erőfeszítéseiknek köszönhetően mára már sokkal több gyermek születik, több mint két gyermek jut egy családra, míg Magyarországon ez az érték legfeljebb 1,7-re tehető. Az elnöknő elmondta, hogy manapság az állam a kiskorúakról való gondoskodás anyagi terheit gyakorlatilag teljesen áthárítja az amúgy is túladóztatott szülőkre. Úgy véli, szükség lenne egy igazságosabb, családi elemekkel bővített jövedelemadó-rendszerre, amely figyelembe veszi az eltartottak számát is, mert így egyrészt arányosabbá válna a közteherviselés, másrészt szűkülne a segélyre szorulók köre is. Benkő Ágota megerősítette: azért is fontos lenne, hogy a társadalom életének minden területén kialakuljon egy családbarát szemlélet, mert a gyerekek megfelelő szocializációjának, így a családi életre való nevelésének is legfontosabb terepe az öszszetartó család.
A téma kapcsán több sokgyermekes szülőt is megszólaltattunk. A többségükben budapesti érintettek egybehangzóan arról számoltak be, hogy a hétköznapok során az emberek részéről egyre ritkábban tapasztalnak szimpátiát vagy segítségnyújtást. Kerekes Mónika hatgyermekes pszichológusnak is az a meggyőződése, hogy ha egy gyermek testvérek között, szeretetteljes légkörben nő fel, nagyobb az esélye annak, hogy az átlagosnál egészségesebb személyiséggel fog rendelkezni, toleránsabbá, alkalmazkodóbbá válik, felnövekedve könnyebben beilleszkedik a társadalomba.
„A mai világban a legnagyobb érték a gyermek” - állapította meg Laknerné Zsuzsanna, maga is hatgyermekes édesanya. Beismerte, szűkösen élnek ugyan, de amennyire csak tudják, segítik egymást mindenben. Mindegyik gyermeke egyetemet vagy főiskolát végez. Szavait, miszerint a gyermekei otthon olyan értékekkel lettek felvértezve, amelyeket máshol nemigen kaphattak volna meg, alátámasztják a fent említett társadalomkutatási adatok is. Ma már ugyanis - a hasonló, nem tipikus mentalitású családokat leszámítva - egyre kevesebben azonosulnak azzal az életszemlélettel, amely a gyermeket a legnagyobb értéknek tekinti.