Vissza a tartalomjegyzékhez

PÁLFY GYULA
Öt egész ötvenöt

...ne is mondja, kemény egy vasárnapunk volt. Egyébként túl vagyok már rajta: az ember a szépet nézze...” Hanem van valami érdekes ezzel kapcsolatosan. Egy garantáltan igaz történet, ami tán hozzátesz valamit ennek a még mindig rossz viccnek tűnő öt egész ötvenöt százaléknak a megértéséhez. Ha nem unja, elmondanám tisztelettel.
Volt nekem - illetve még ma is van - egy bácsikám. Na az híres puskás ember. Nem vadorzó, kommandós vagy ilyesmi, de szeret és tud is lőni, lövöldözni. Különösképp, ha mérges - akkor lő igen pontosan. Ez meg gyakran előfordul, mert azt tudni kell, hogy ők ketten: a bácsikám és a világ nemigen vannak jóban. Valahogy nem sikerült megtalálniuk a helyüket egymásban.
Pedig annak idején gyakorta töltöttem nála, ott hátul, a kiskertben szép délutánokat. Együtt légpuskáztuk át a fél vakációt, a nagy gonddal olajozott, jól karban tartott csehszlovák „gépekkel”. Sokan onnét hozták a légpuskát csomagtartóban, hisz nálunk maszekalapon ilyet kevesen tarthattak ugye...
„Azér’ van ez - magyarázta egyszer bácsikám - mer’ az ellenforradalmárok ötvenhatban felfúrták a kispuskacsöveket. Azóta odavigyáznak, kinek adják a puskát...”
Ezt az igazságot én el is raktároztam, nagy tisztelettel.
Bácsikám gyűjteménye az évek folyamán háromdarabosra gyarapodott. Kedveltje a precíziós, bivalyerős dugattyúval ellátott „medveölő” volt, avval mindig nagyon vigyázni kellett... még rúgott is, ha lőtt vele az ember. Emlékszem, mindig megbámultam, ahogy háttal a céltáblának, borotválkozótükröt szorítva az őzbarna tushoz, zsinórban szórja vele a tízeseket... meghatározó látványa volt egész kamaszkoromnak.
Akkoriban csend volt. A mélytányérok gőzölgő gulyással teltek, kenyeret háromhatvanért adtak, s a szakszervezet mikuláscsomagot osztott, ha annak volt ideje. A konyhában „szólt a rádió”. Szörényi-Bródy megfért még abban az egy hangszóróban, s csak ritkán esett meg, hogy átvitt értelem, kódolt üzenet rejtett lényegét kelljen bontogatni a műsorok hallatán.
Bácsikám mindenesetre hozzájuthatott a maga első kocsijához. S bár várni jócskán kellett rá, az új Wartburgba beülés élménye mély hálával töltötte el a fennálló rendszer felé. „Ezek legalább törődnek a kisemberrel” - dorombolta emlékezetem szerint.
Akkortájban kezdett kijárni a lőtérre, a munkásőrök közé. Mivel ott is jól lőtt - pedig az AMD már nehézsúlyú jószág -, a csukaszürke gyakorlóruhások hamar maguk közé fogadták. Pedig ekkor már bomlott, recsegett és avult a rendszer rohamosan, az egész homokvár... amit a rákövetkező évtized nyolcadikosai mint sosevolt mesevilágot tanulnak majd; a korszak, amit majd épp a gulyásról elnevezve magolnak nehézkesen, de amit megérteni már nemigen lehetséges soha többé...
Egy kicsivel később, már a bácsikám is furcsásodni kezdett... valahogy beborult az ég felette. Vezetés közben igen hamar igen agreszszív lett. Mocskolta keményen a többi „ótóst”, s mindig ígérgette: feljelenti őket; egész úton rendszámokat memorizált habzó szájjal, sőt - így igaz, ahogy mondom - sósavba mártogatta volna a szerinte vétkeseket. Azidőben már nemigen tudtam felnézni rá. Igaz, változtam én is, többek között nőttem, mint a gomba.
Aztán később tényleg minden felborult. Egészen új arcok pezsgőztek a választási műsorban, s bácsikámra még inkább rájárt a rúd. Egy napon példának okáért nagy hirtelen beszedték a csukaszürke egyenruhákat, még a bakancsokat is feldobálták a teherautókra a kiskatonák. Persze géppisztolyhoz se nyúlhatott többé az én bácsikám.
Meg is keseredett egészen - mintha atyától rámaradt zsebórát ragadtak volna el tőle. Ráadásul a vállalat is kicsúszott alóla, leépítések jöttek, vagy mik - de számára napnál világosabb volt a „szándékosmegfúrás”, hisz a büszke mamutcég napról napra erőtlenedett, majd valami idegenek érkeztek, hogy az egész roncsot benyeljék tokkal-vonóval. Bácsikám rossz szájíze végképp állandósult ebben az érthetetlen, újmódi kapkodásban.
Mire felocsúdott, épphogy egy vacak bt.-t ki tudott menteni, de a puszta fennmaradás is nehéz és nagyon kínkeserves lett számára.
„Nyilván valakik jól kitervelték az egészet.” És ekkor vált fogyasztóvá a bácsikám. Nagy kanállal ette a különböző összeesküvés-elméleteket, és végül persze nem kellett hozzá sok: rátalált nagy diadalmasan a „Dob utcaiakra”, mint annyi megkeseredett kisember ebben a sanyarú században...
Ekkor már kimondottan kerültem. Hallottam, veszettül politizál, közben gyűlölködő újságokkal csapkodja a levegőt, és vitatkozik minden szembejövővel - de a dolgai csak nem mentek jobban.
Ám amit legutóbb hallottam felőle... Azért az nekem is sok volt. Mert persze keserűség, vádaskodás más szájban is - sokfélében - van ezen a földön, sőt ha meggondoljuk: kevesen élnek ebben az országban panaszszavak nélkül. Mégis: bemenni a fülkébe, tollat ragadni és bosszút lihegve beszavazni, vagyis pórázról eloldva beengedni az ország házába - és többek között az én fejemre is ráültetni! - a megtestesült kudarcok, bundás indulatok és elborult elmék különítményét... az már merénylet! Az már több, mint ténfergés közben rossz kilincset ragadni meg.