Vissza a tartalomjegyzékhez

IMREI ANIKÓ
Gondolatok a dyslexiával kapcsolatban

Akinek iskoláskorú gyermekei vannak, az biztosan találkozott már a dyslexia kifejezéssel, de sokan tanácstalanul állnak a XX. században felfedezett kortünet előtt. A népesség körülbelül 15 százalékát - egyes felmérések szerint akár egynegyedét is - érintő kórkép a dyslexia, mely a férfiaknál sokkal gyakoribb, mint a nőknél (8:1 arányú). Oka máig vita tárgyát képzi a szakemberek körében.
A dyslexia nem betegség, nem fejlődési rendellenesség, nem agyi vagy idegsérülés következménye. Legjobban talán így definiálható: a gondolkodás egy különös módja, illetve az emberi szervezet egyfajta válasza a világban jelenlévő zűrzavarra.
Talán már közismert tény, hogy életünk legmeghatározóbb szakasza az első három év, ez a korszak döntően meghatározza egy ember további lehetőségeit az életben. Hogyan fejlődik az agy ebben a korszakban? Mik lehetnek ilyenkor a dyslexia kialakulását befolyásoló tényezők?
Az agy fejlődését az öröklődés és a tapasztalatok formálják. Születés előtt az agysejtek hihetetlen gyorsasággal többszöröződnek, születéskor számuk kb. 100 milliárd. Az agy ilyenkor még befejezetlen állapotban van, ugyanis sejtjei nincsenek egymással hálózatba kapcsolva. Ez a világra adott válaszként alakul ki. A terhesség korai szakaszától hároméves korig alakulnak ki azok az idegpályák, illetve vándorolnak el az agysejtek a megfelelő időben a megfelelő helyre, melyek később a gondolkodást végzik; amelyek az íráshoz, olvasáshoz, valamint egyéb tanulási folyamatokhoz elengedhetetlenek. Ha valamilyen ok miatt ezek egyáltalán nem vagy csak részben tudnak kialakulni, akkor beszélünk egy gyermeknél részképesség-hiányról vagy -zavarról.
A dyslexia-veszélyeztetettség már öt-hat éves korban (még óvodában!) kiszűrhető; speciális oktatással és kezeléssel pedig kiküszöbölhető.
Ahhoz, hogy dyslexiáról beszélhessünk, egyszerre legalább három-négy lehetséges okot kell megneveznünk. Ilyen ok lehet az öröklődés (ha a családban már előfordult), beszédfejlődési, szemészeti, látórendszerbeli, hallási, analizáló, szintetizáló képességek hiányossága. A dyslexia későbbi erősödésének több oka lehet: lelki probléma, hátrányos szociális helyzet, rossz olvasástanítási módszer, a vizuális kultúra túltengése (túlzott, válogatás nélküli televíziózás, számítógépezés), az olvasási szokások romlása, az idegrendszer részleges éretlensége.
A szülők, pedagógusok gyakran már csak akkor veszik észre jelenlétét, amikor már a kialakult tüneteket ismerik fel az iskolában, tudniillik a gyermek nem vagy nagyon nehezen, hibásan tud csak olvasni. Ezért érdemes több dologra is odafigyelni a hároméves kort elért gyerekek további fejlődése során:
- a gyermek nehezen tudja kifejezni magát, rendszeresen nem találja a megfelelő szavakat,
- akaratától függetlenül mindig rendetlen, zavaros a szobája,
- a jobb és bal oldalt téveszti,
- a kézdominancia kialakulásának hiánya ötéves korban (egyformán használja mindkét kezét),
- rossz a vizuális memóriája,
- a színeket, a napok, napszakok, évszakok neveit nem tudja megtanulni,
- látási problémákkal küzd,
- rajzkészsége nagyon gyenge, korától elmaradott,
- rendkívül nehezen és későn tanulja meg a cipőjét bekötni,
- mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
Az olvasás tanulásakor jelentkező további lehetséges tünetek:
- betűtévesztés (pl. b-d, p-b, m-n, o-ö, u-ü stb.),
- betűk, szótagok sorrendjének összekeverése,
- az abc megtanulásának nehézsége,
- olvasásban való eltévedés,
- nagyon lassú, akadozó olvasás,
- az olvasott szöveg nehéz megértése.
Megdöbbentő tény viszont az, hogy az ilyen gyermekek intelligenciája gyakran átlagon felüli, korukhoz képest rendkívüli tudás birtokában vannak. Jeles személyiségek között több olyan embert ismerünk, aki hasonló problémákkal küzdött, pl. Einstein, Edison, Bell, Churchill, Walt Disney.
És mit tehetnek a szülők a dyslexia elkerülése érdekében?
A gyermekkel való törődés, a szeretet kifejezése sokkal nagyobb befolyással van az agy működésére, mint hinnénk. A szülők és a gyermeket körül vevő emberek az első években döntő szerepet játszanak abban, hogy megfelelő tapasztalatokhoz juttassák őt, ezáltal befolyásolva az agy szerveződéseinek folyamatát, érzelmi fejlődését, tanulási képességeit. Kezdetben a „világot” a mama, a szülő képviseli. A gyermek fejlődését irányítják a szülőktől jövő hangok (becézés, éneklés, mesélés, felolvasás), illatok, érzések. Különösen fontos szerepet játszik az érintés, a simogatás, mert az agyat bizonyos hormonok kibocsátására ösztönzi, melyektől függ a növekedés is.
Még néhány jó tanács: figyeljünk oda csecsemőkori mozgásokra (fejemelés, kúszás, mászás stb.), hogy azok megfelelő időben, megfelelő módon jelenjenek meg a gyermeknél, mert ezen mozgások végzésekor épülnek ki azok az idegpályák, amelyeknek később döntő befolyásuk lesz az írás-olvasás tanulásában. Bátorítsuk ezekre a mozgásokra és egyéb „felfedezésekre” a gyermeket különböző érdekes játékszerek segítségével. Vegyük észre a gyermek egyéniségét, sajátos vonásait. A fegyelmezés mindig legyen következetes, felhasználva az alkalmat a gyermek tanítására. Válogassuk meg, hogy mit nézhet meg a televízióban, illetve mennyi időt tölthet el a képernyő előtt.