Vissza a tartalomjegyzékhez


Nincs érettségi botrány nélkül

Nem kell megismételni az eddig lezajlott érettségi vizsgákat, mivel nem tapasztaltak olyan problémát azok lebonyolításában, mely a vizsgák tisztaságát vonta volna kétségbe. Sőt, az előző évekhez képest nyugodtabban zajlottak a diákokat próbáló napok - mondta el lapunknak Juhász Lajos, a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium illetékese, aki „nem jelentős eseménynek” minősítette, hogy a fővárosi Rádió1 rádióadó a matematika érettségi ideje alatt bemondta a jó megoldásokat. Szerinte az nem zavarta meg a vizsgák menetét, de ettől függetlenül etikátlan volt. Ezt azzal indokolta, hogy olyan hangulatot keltett, amely az érettségi körül egyfajta tisztázatlanságot próbál gerjeszteni. A szaktárca a Országos Rádió és Televízió Testülethez fordult panaszával. Ugyancsak nem tartotta jelentősnek az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda egyik főmunkatársának azon kijelentését, miszerint a történelem érettségi feladatait úgy állították össze, hogy azt egy vidéki középiskola gyengébb képességű tanulója is - tisztességes felkészülés mellett - megoldhassa. Juhász Lajos sajnálatos félreszólásnak tartotta a kijelentést. Emlékeztetett rá, hogy az illető munkatárs viszszavonta ezt a mondatát és elnézést kért azért, ha bárkit is sértetettek szavai. (Hetek)