Vissza a tartalomjegyzékhez


NAGYÍTÓ
A magyar pesszimizmus

A magyar pesszimizmus éppolyan gyógyíthatatlan, mint a lengyel optimizmus - idézi a Frankfurter Allgemeine Zeitung a brit történész, Timothy Gordon Ash mondását a magyarországi választások napján megjelent elemzésében.
A bűnözéstől való félelem önmagában nem tud kellő magyarázatot adni az országban már-már nyomasztóan rossz hangulatra - mondja a német újság. Az 1989-es fordulat előtt az emberek mintha mindannyian egy közös összeesküvés tagjai lettek volna. Létezett egy nehezen megfogható összetartozási érzés, egy sajátos „hamis jó lelkiismeret”. Mindenki tudta, hogy a rendszer korrupt, becsapja polgárait és hazudik - tehát az alattvalói is hagyták magukat korrumpálni, a maguk részéről ők is becsapták az államot, és a hazugságért hazugsággal fizettek. A közép- és kelet-európai országokban sokan emlékeznek nosztalgiával vissza az 1989 előtti időkre. A zárt társadalom ugyanis védelmet és biztonságot biztosított alattvalóinak, amennyiben ők nem kérdőjelezték meg az egypártrendszer játékszabályait. Az emberek egymáshoz való viszonya konspiratív és túlnyomórészt barátságos volt.
Magyarországon ehhez még hozzájött az a tudat, hogy az ország a „Kelet Nyugatja”. Ez a startvonalnál élvezett előny azonban időközben a koraszülés átkává alakult át. 1989 vége óta Magyarország elvesztette kivételezett helyzetét: az ország most a sok reformország egyike.
A régió többi államában közvetlenül 1989 után drámai gazdasági törésre került sor, ám az emberek - akik tudatában voltak a különleges történelmi szituációnak - nagyobb ellenkezés nélkül elfogadták a nehézségeket. A völgyből aztán lassan emelkedni kezdtek. Magyarországon ez másképpen volt. Mivel 1989 után közvetlenül nem következett be válság, így hosszabbnak tűnt a nélkülözés időszaka. Az ország hangulata ma általánosságban véve rossz - a legújabb növekedési adatok ide vagy oda. Bár a közvetlen demokrácia és a gazdasági kibontakozás feltételei adottak, az emberek magatartása a régi mintákat követi. Megmaradt a korrupció és a feketegazdaság. Az emberek hazudnak és csalnak: amivel korábban az államnak ártottak, az most mindenkire kihat. Ennek eredményképpen mindenki áldozatnak érzi magát - mindig a többiek a hibásak: a rossz kormány, az irigy szomszéd, a szomszédos sávban haladó autós, vagy - történelmi szempontból - az a hatalom, amely az országot kizsákmányolja. A közös javakért, a saját életért, a házastárssal való kapcsolatért és a környezetért érzett egyéni felelősség nehezen alakul ki. Ezzel szemben jól fejlett a panaszkodási kultúra és a mogorvaság. Még a szebbik nem felé tanúsított udvariasságból - mely-lyel a magyarok gyakran büszkélkedtek - is csak hírmondó maradt. A pesszimizmussal szemben csak egy ellenszer maradt működőképes: az irónia - vélekedik a Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzője. (J. K.)