Vissza a tartalomjegyzékhez

BOHÁCS ZOLTÁN
Egyelőre abszolút többségben vagyok

Beszélgetés dr. Rapcsák Andrással, Hódmezővásárhely polgármesterével, a következő magyar parlament első képviselőjével, aki a Fidesz - MPP támogatásával indult a választásokon.

- Sokak szerint a választások első fordulóját megelőző kampány elég csendesre és jelentéktelenre sikerült. Rapcsák András körül viszont izzott a levegő. A pártelnököket leszámítva aligha volt még egy jelölt, aki ennyit szerepelt volna a médiában. Végső soron ártott ez vagy használt az Ön image-ének?
- Azt, ami velem történt én nem kívánom senkinek. Egyébként egy tudatosan gerjesztett és irányított kampányról volt szó, amelynek helyi vonatkozása az, hogy a szabaddemokratáktól a kisgazdákig mindenki felsorakozott ellenem. Ehhez pedig az elmúlt nyolc év során egy rendkívül jó módszert találtak ki a politikai ellenfeleim. Jogi végzettségűekről lévén szó, feljelentéseket gyártanak. A feljelentéseket pedig még az elbírálás előtt megjelentetik az újságokban. Ezeket persze eljuttatják a bírósághoz és az ügyészséghez, ahol nem tudnak velük mihez kezdeni. Az újságokban viszont ez már nem jelenik meg. A kampány időszakában kétnaponta újabb és újabb dolgokat találtak ki. December óta hatvanöt feljelentést tettek ellenem, tudomásom szerint viszont a személyem ellen egyetlen eljárás sem folyik.
- Ezek a több hónapos - az ország közvéleménye előtt vívott harcok - nem törték meg?
- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem viseltek meg. Megviseltek, de mégsem kényszerítettek meghátrálásra. Tisztában vagyok vele, hogy ezeket a támadásokat nem a személyem gerjesztette, hanem elsősorban azok a tagadhatatlan eredmények, amelyeket itt Hódmezővásárhelyen az elmúlt nyolc évben elértünk.
- A választópolgárok bizalma láttán érez-e most valamiféle elégtételt az ellenfelekkel szemben?
- Nem. Én soha nem emberekkel szemben harcolok. Én nem tudok gyűlölködni, én olyan eszmék és ideológiák ellen harcolok, amelyek meggyőződésem szerint nem jók az embereknek. Az nem érdekel, hogy mely személyek képviselik ezeket az ideológiákat. Én mindenkit tisztelek, legfeljebb nekem más a véleményem.
- Már javában folynak a koalíciós tárgyalások és találgatások. Immár a leendő magyar parlament tagjaként egy Horn-Orbán-Kuncze vagy inkább egy MIÉP-pel megtámogatott Orbán-Torgyán-Lezsák kormányt látna szívesebben az ország élén?
- Előre kell bocsátanom, hogy nem személyekben gondolkodom, persze egyelőre „abszolút többségem van a parlamentben”, hiszen én vagyok az egyetlen képviselő, aki már elnyerte mandátumát. Véleményem szerint meglesz a lehetőségünk úgy kormányt alakítani, hogy a programunk megvalósításában nem kell kompromisszumot kötnünk. Ha személyekről beszélhetek: Horn Gyulát nem tartom alkalmasnak arra, hogy a köztársaság első szolgája legyen. Nincs meg benne a kellő alázat, ami ehhez a feladathoz szükséges. Itt szeretném megjegyezni, hogy alázatosnak kell lenni a politikusoknak, soha nem szabad gőgösnek lenniük. A politikusnak ugyanis számba kell vennie, hogy a hatalma nem a saját tehetségéből származik, hanem az emberek bizalmából. És éppen ezért mindig azokhoz kell visszamenni, akiktől a bizalmat kaptam.
Kuncze Gábor vonatkozásában pedig azt kell elmondanom, hogy politikusként rendkívül tehetségtelennek tartom. Mint embert nem kívánom minősíteni, de véleményem szerint erre a feladatra teljességgel alkalmatlan. Nagyon sajnálom, hogy a jobb sorsra érdemes SZDSZ ilyen politikusokat tolt előtérbe, akik Horn Gyula hatalmi ambícióit teljességgel kiszolgálták. Én a magam részéről ilyen politikai erőkkel nem tudom elképzelni az együttműködést. Most nem személyekről, hanem politikai teljesítményekről beszélek. Ezt szeretném mindig kihangsúlyozni.