Vissza a tartalomjegyzékhez


Szereti ön Istent?

A Kommerszant című hetilap tette fel ezt a kérdést az orosz közélet több befolyásos személyiségének, a nemrégiben lezajlott pravoszláv húsvét apropóján. Mint kiderült, sokan már a kérdésfelvetéssel sem értettek egyet, mondván, hogy Istennel kapcsolatosan nem helyénvaló a szeretet kifejezés. „Ő nem egy nő vagy egy húsoslepény. Ezért nem is lehet szeretet tárgya, csak hité” - jelentette ki K. Sahzarov filmrendező, a Moszfilm vezérigazgatója. Mások szégyenlősen elzárkóztak a válaszadás elől, arra hivatkozva, hogy nem méltó erről emberek előtt beszélni, hiszen ez olyannyira intim és bensőséges ügy. De olyan is előfordult, hogy valakiben gyermekkori emlékeket idézett fel a kérdés, s elmesélte, hogyan vett részt a „bábuska” oldalán fehér ingben, valamint a kötelező úttörőnyakkendőben egy húsvéti kalácsszentelőn. A határozatlanok táborának képviselője volt J. Dubov vezérigazgató is: „Nem tudom, sosem néztem még Istennel való kapcsolatomat ilyen szemszögből. De pravoszlávnak tartom magam. Ha nem is rendszeresen, de járok templomba. Igyekszem betartani a parancsolatokat és böjtöket, már amennyire korunk életvitele ezt megengedi.”
Ny. Medvegyev parlamenti képviselőnek éppenséggel az édesanyja jutott eszébe: „Szeretem a mamát, aki hívő, s mivel vele együtt szeretem a meggyőződéseit is, valószínűleg Istent is szeretem…” Néhányan egészen különös szemszögből közelítettek a témához: „Isten olyan számomra, mint egy társbérlő, akivel saját, jól felfogott érdekből nem árt jóban lenni. Hinni ugyan nem hiszek benne, de a hit már önmagában tiszteletre méltó dolog. Kissé azonban ijesztő számomra az a tény, hogy a pravoszláv egyház egyetlen reformon sem esett át, és az egyik legkonzervatívabb felekezet a világon” - vallja D. Kuznyecov ügyvéd. A „végletes” ateisták pedig a következőképpen vélekedtek: „Szerintem ilyen lény nincs is” - szögezi le E. Ligacsov, a Kommunista Pártok Tanácsának elnökhelyettese. „Hogyan szeretném, ha nem hiszek benne?” - kérdez vissza E. Velihov akadémikus, a Védelmi Tanács tagja. „Mindazonáltal tiszteletben tartom mások meggyőződését és hitét. Végtére is mindenkinek joga van az illúzióihoz.” Némelyek számára nem jelentett nehézséget a válaszadás: E. Sifrin színész úgy szereti Istent, ahogyan önmagát, „hisz az Ő teremtménye vagyok, ahogy minden ember a Földön” - magyarázza. „Az Úr nekem földim - állítja E. Bunimovics, parlamenti képviselő - ezért megkülönböztetett érzelmekkel viseltetek iránta.” Egy másik színész, M. Zvezdinszkij kibővítette a listát: szereti Istent, és szereti Mihály arkangyalt is, akit sajátjának tekint. A legtömörebben E. Ametisztov alkotmánybíró fogalmazott: „Hiszek benne, mert ő Isten, és ezért nagyon szeretem.” D. Datisvili orvos pedig így fogalmaz: „Hogyan ne szeretném? Hiszen ő ajándékozott meg minket az élettel.”