Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON
Hetek-interjú Peter Tufo amerikai nagykövette

A NATO-bővítés egyik legfontosabb célja, hogy Közép- és Kelet-Európa fiatal demokráciái megerősödjenek, s ezáltal továbbra is a stabilitás legyen a jellemző a térségre - állítja Peter Tufo, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. A fél éve Magyarországon tartózkodó diplomatát az eddigi tapasztalatairól, a bűnüldözés terén kialakított amerikai-magyar együttműködésről és a washingtoni szenátusi NATO-vita felől kérdeztük.


Peter Tufo. „Nagyon jól érzem itt magam” Fotó: Hetek

- Nagykövet úr! Eddigi munkája során milyen kép alakult ki önben Magyarországról?
- A legnagyobb benyomást rám elsősorban a magyar emberek kedvessége és optimizmusa tette. Rendkívül szívélyes fogadtatásban részesültem érkezésem alkalmával, és nagyon jól érzem itt magam.
- Magyarország nemcsak gazdasági pillére a régiónak, hanem sajnos a bűnözés egyik központjává is vált a térségben. Milyen együttműködés van az Egyesült Államok és Magyarország között ezen a területen?
- Egyik legfontosabb magyarországi feladatom a bűnözés visszaszorításával kapcsolatos. Foglalkozásomat tekintve ügyész vagyok, és korábban New Yorkban dolgoztam. Kijelenthetem, hogy jó együttműködési viszony van az amerikai szövetségi nyomozóhivatal, az FBI és a magyar rendőrség között. Ennek a kapcsolatnak egy lépcsőjét jelentette, amikor létrejött Budapesten az FBI oktatási központja, amely a magyar és a környező országokból érkező rendőrök és hírszerző tisztek képzését szolgálja. Az oktatási központ bűnmegelőzési technikák, illetve a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés módszereinek elsajátításában nyújt segítséget. Szoros az együttműködés a szervezett bűnözés és az utca emberének személyes biztonságát veszélyeztető bűnözés ellen egyaránt, amelynek egyik kézzelfogható gyümölcse annak a budapesti sorozatgyilkosnak az azonosítása és letartóztatása, akit az FBI segítségével sikerült elkapni.
- A napokban várható a washingtoni Szenátusban a végszavazás a NATO keleti bővítéséről. Milyen eredményre számít?
- Úgy érzem, hogy értünk el sikereket Magyarország NATO-hoz való csatlakozása terén. Véleményem szerint az amerikai szenátus igennel fog szavazni a kérdéssel kapcsolatban, és ez újabb amerikai befektetések beáramlását fogja jelenteni Magyarországra.
- Az utóbbi napokban nagyobb teret kapott az Oroszország elszigetelésétől tartó ellenzők véleménye. Ön hogyan értékeli a NATO-bővítés feltételezett előnyeit, illetve hátrányait egy új orosz kormány hatalomra jutásának fényében?
- A NATO-bővítés célja egyfelől, hogy Közép- és Kelet-Európa fiatal demokráciái megerősödjenek, és ezáltal a térségre továbbra is a stabilitás legyen a jellemző. Másfelől pedig egy olyan észak-atlanti katonai szervezet kialakítása, amely elejét veszi nagyobb európai háborús konfliktusoknak, amint tette is ezt a szervezet negyven éven keresztül. Az új orosz kormánynak is - bár Oroszország nem tagja a katonai szervezetnek - be kell látnia, hogy Magyarországnak, Lengyelországnak és Csehországnak jól felfogott érdeke a NATO-hoz való csatlakozás. Nem gondolom, hogy egy új orosz kormánnyal olyan merőben új tényezők adódnának, amelyek újabb konfrontációkhoz vezetnek.