Vissza a tartalomjegyzékhez

MAKKI MARIE-ROSE
Sorsromboló szex

A SOTE Közegészségtani Intézete nemrégiben figyelemre méltó adatokat tett közzé a mai tizenévesek szexuális életmódjával kapcsolatban. Tény, hogy a mostani fiatalok lényegesen nagyobb szabadságban nőnek fel, mint elődeik, és nincsenek kellőképpen felkészítve arra, hogyan kerüljék el a megnövekedett szabadsággal járó veszélyeket.

A felmérés szerint a felsőtagozatos általános iskolások, illetve a középiskolások nagyobbik felének már volt egy vagy több szexuális kapcsolata. A statisztikai adatok mellett egyre több egyéni tragédia is figyelmeztet arra: a társadalom fiatalabb korosztálya erkölcsileg talajt vesztett állapotba került. Ez szorosan öszszefügg azzal, hogy a felnőtt népesség miként viszonyul a fiatalokkal kapcsolatos problémákhoz, és mennyire képes követhető mintákat nyújtani a számukra.
„A felnőttek mintegy rázúdították a gyermekekre bizonytalanságaikat” - állítja Aczél Anna, a Rákospalotai Leánynevelő Intézet igazgatónője. Elmondása szerint a mindenkori szülők generációi jó ideje arra törekszenek, hogy egyre nagyobb szabadságot biztosítsanak a gyermekeiknek, ám ez, különösen a bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot és felvilágosítást nyújtó családi háttér hiánya esetén könnyen veszélybe sodorhatja a fiatalokat. Főleg napjainkban, amikor a különböző médiumok minden különösebb ellenőrzés és magyarázat nélkül ontják magukból a párkapcsolatot a nyers szexualitásra leegyszerűsítő üzeneteiket, nemegyszer igen fiatal szereplőket felvonultatva. Ezeknek az üzeneteknek a leginkább olyan kiskorúak a befogadói, akiknél a biológiai nemi érés korábban kezdődik el, mint elődeiknél, viszont a felelősségteljes párkapcsolatra való lelki érettséget, úgy tűnik, egyre később érik el - ha egyáltalán elérik. A túl fiatalon és tájékozatlanul szerzett szexuális tapasztalatok ugyanis többek között kiégéshez, önbizalomvesztéshez, a tartós párkapcsolatra való alkalmatlansághoz vezethetnek. Német Péter, a BRFK Ifjúság-, Gyermek- és Családvédelmi alosztályának vezetője mindehhez fontosnak látta hozzáfűzni, hogy a kiskorúnak gyakran olyan felnőttkorú személy a partnere, aki még azzal sincs mindig tisztában, hogy tettéért büntetőjogilag felelősségre vonható. Bár az is igaz, hogy maga a társadalom is egyre kevésbé tartja elítélendőnek ezeket az eseteket.
A mai középkorosztály maga is bizonytalan abban, hogy milyen értékeket közvetítsen a következő generáció számára, és ez rányomja bélyegét az intézményi szinten folyó felvilágosító-megelőző munkára is. Nagyon fontos lenne az óvszerhasználatról, az AIDS-ről, az abortuszról, illetve a drogról szóló széles körű felvilágosítás, de sajnos az iskolák jelenleg nem vállalják fel ezt a feladatot. „A gyerekeket nem csak arra lenne fontos megtanítani, hogyan kerüljék el a nem kívánt terhességet - hangsúlyozta még Aczél Anna -, a családi életre való nevelésre már az általános iskolában nagy gondot kellene fordítani.” Arra a kérdésre, hogy van-e a vallásos iskolai nevelésnek a korai szexualitásra nézve visszatartó ereje, az igazgatónő azt felelte, hogy ezt kizárólag nagyon hiteles, azaz a hitét őszintén, a gyakorlatban is következetesen megélő pedagógus esetében tudja elképzelni, de véleménye szerint ennek a problémának az oka alapvetően nem a vallásos oktatás hiányában keresendő.
A különböző szakemberek egyetértenek abban, hogy a kora fiatalkori szexualitás problematikáját illetően elsősorban a családoké a felelősség, de a szülőknek egyre nehezebb feladatot jelent a hagyományos erkölcsi értékek átörökítése, amelyekkel, ráadásul, ők maguk sem mindig azonosulnak teljes mértékben. „Az iskola is csak akkor képes hosszabb távon eredményes felvilágosító-nevelő munkát végezni, ha együttműködik a szülőkkel. Egyik a másik nélkül nem működik” - szögezte le Padisák Mihályné, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főtanácsosa.
Sári Lajos, az MKM közoktatás-fejlesztési főosztályának helyettes vezetője lapunk kérdésére válaszolva kifejtette: a pedagógus mesterségbeli tudásának fontos eleme az élet igazából tananyaggal nem közölhető részének a tanítása is, mint például az érzelmi nevelés vagy a társas kapcsolatokkal való bánás. Ezért rendkívül fontos, hogy erre megfelelő, tehát az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt helyezzen a munkája során. Ezt szolgálja mind az alapfokú pedagógusképzés, mind a tanártovábbképzés megújított koncepciója is. Ennek nyomán, a Népjóléti Minisztériummal együttműködve, megfelelő szakemberek bevonásával a tanártovábbképzés rendszerén belül számos olyan program kidolgozására került sor, amelynek az a célja, hogy a tanárok a mentálhigiénia területén is a hivatásuknak megfelelő jártasságra tegyenek szert. A szakember fontosnak tartotta még kiemelni a NAT-ban rejlő lehetőségeket is, hiszen az alaptantervben - Életvitel, emberismeret címen - szerepel ez a problémakör, ami azt jelenti, hogy csak olyan pedagógiai programok fogadhatók el, amelyekbe ezek az ismeretek beépülnek. Sári Lajos megerősítette azt az állítást, hogy e koncepció érvényesüléséhez az iskolák, illetve a pedagógusok szemléletmódváltására van szükség, ami időigényes folyamat. Még mindig nagy akadályt jelent ugyanis a társadalom prüdériája, valamint az a tény, hogy sok pedagógus maga is rászorulna egy felvilágosító, családi életre, társas kapcsolatokra nevelő terápiára.