Vissza a tartalomjegyzékhez


Elhatárolódás

Hegedűs Lórántnak Magyarországot meg kell menteni című iratától, írásban határolódott el a Duna-melléki Református Egyházkerület 126 tagja, köztük lelkipásztorok, presbiterek és aktív gyülekezeti tagok. Az elhatárolódás oka: úgy ítélték meg, hogy a püspök kimondatlanul ugyan, de a MIÉP támogatására buzdít.