Vissza a tartalomjegyzékhez


Keresztény magyar jövő

BAJAI TUDÓSÍTÓNKTÓL

A vasárnapi katolikus misén Baján „a haza, az ország sorsáért aggódó katolikus papok és világi keresztények” aláírású körleveleket osztogattak a hívek között. A levél szerzői szerint „igen nagy veszély fenyeget”, ugyanis a jelenlegi kabinetet - vagy miként a röplap fogalmaz - a „nemzet sírásóit” most „öngyilkos módon újólag megszavazni készül” a magyar nép. A szerzők szerint az istenadta nép „egyfajta tudathasadásos nosztalgiázásban leledzik”, mert azokra az elvtársakra készül szavazni, akik „pufajkáikat már réges-rég jólszabott divatöltönyökre, piros könyvecskéiket pedig bankbetétkönyvekre cserélték”. A levél írói szerint „bűnt követ el, aki májusban nem megy el szavazni, ám még nagyobb bűnbe esik, aki elmegy ugyan, de ezekre a mostaniakra adja a voksát”.
A levél a „mostaniak” bűnlajstromát is felsorolja, melyek a következők: hajbókolás a washingtoni, brüsszeli gazdák előtt, idegen pénzzsákok után való ácsingózás, a nemzeti vagyon elkótyavetyélése pelyváért. A mostani urak „hovatovább kilopják szánkból az utolsó falatot, talpunk alól az utolsó barázdát is”. Az ország sorsáért aggódók a levél olvasóját is felkérik, hogy „próbáljon meg világosságot gyújtani „az elsötétített fejekben”, hogy a nagy és fontos célért össze tudjanak fogni a megvilágosultak. Az evangélium szellemétől és tanításától idegen, szitkozódó, rágalmazó fogalmazvány végül mindenkit felszólít arra, hogy „válassza tehát a reményt keltő, keresztény magyar jövőt”.