Vissza a tartalomjegyzékhez

GADÓ GYÖRGY
A középkorias vérvád mai terjesztői

Gyászos hírnévre tett szert egykor az ausztriai Rinn falucska: központja lett „a rinni szent Andráska” kultuszának. A katolikus egyház által élesztgetett legenda (helyesebben: rémtörténet) szerint egy Andrel (Andris) nevű fiúgyereknek rituális célból vérét vették a zsidók...
Az évszázadok óta hol itt, hol ott felbukkanó efféle vérvád mindig is az előítélet, a babona, a gonosz irigység meg a politikai spekulációk közös műve volt, és nélkülözött minden valós alapot. Alapja már csak azért sem lehetett soha, mert a zsidó vallás - köztudomásúlag - még az állati vér bármiféle felhasználását is tiltja.
Az ausztriai katolikus klérust azonban sem a valós tényállás, sem a zsidóság holocaustjának irtózatos ténye nem zavarta abban, hogy a „Rinni Szent Andráska” kultuszát fenntartsa, mígnem végre Reinhold Stecher, az illetékes megyéspüspök 1985-ben (!) véget vetett ennek.
Akadnak azonban magukat kereszténynek, katolikusnak nevező személyek - éspedig nem is befolyástalanok - Ausztriában, akik szembeszegülnek a püspök döntésével, mi több, ezáltal a II. vatikáni zsinat azon tanításával is, mely közel két évezred gyűlölködését elutasítva, a zsidóságot az idősebb testvérnek ismerte el.
A Zur Zit című jobboldali osztrák hetilap egyik tavalyi számában bizonyos Robert Prantner ismét fölvetette a Rinni Andráshoz kapcsolódó vérvádat, és álszent módon, a keresztény-zsidó megbékélés nevében azt az igényét hangoztatta, hogy a zsidóság kérjen bocsánatot a keresztények ellen „elkövetett hasonló véres tettekért”.
Prantner, a katolikus Osztrák Néppárt Politikai Akadémiájának nyugalmazott tanulmányi vezetője, a Máltai Lovagrend követségéhez akkreditált követ, és a közelmúltig etikát, valamint társadalomtudományt adott elő a heiligenkreuzi katolikus főiskolán. A vérvádat felújító cikke ellen ugyan több katolikus személyiség élénken tiltakozott, viszont az erősen jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakcióvezetője, Ewald Stadler nyomban védelmébe vette Prantnert.
Németországban és az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867 és 1914 között tizenkét olyan büntetőperre került sor, amelyet nem előzött meg bűncselekmény. Ezek a vérvádperek, amelyek közül a leghírhedtebb az úgynevezett tiszaeszlári ügy volt, mind a megvádolt zsidók felmentésével végződtek. A hitleristákat később mindez nem tartotta vissza attól, hogy a vérvádakat ismét elővegyék, sőt az egész emberiség elleni zsidó tömeggyilkosság terveiről írjanak.
Ebben a náci szellemben tálalja fel a magyar olvasóknak a nyilas Marschalkó Lajos vérvádról szóló könyvét az önmagát „a magyar szellem önvédelmének” feltüntető Hunnia. A folyóirat folytatásokban közli - egyebek között - a nyilas szerző hátborzongató leírásait arról, hogyan „vágták el zsidók a magyar leányka nyakát” Tiszaeszláron... Mindezt úgy, mintha tudományosan bizonyított tényekről lenne szó, nem pedig olyan rémmesékről, amelyeket már a kiváló szabadelvű jogász, Eötvös Károly megcáfolt, és amelyeket a múlt század végén az antiszemitizmustól még meg nem fertőzött független magyar bíróság elvetett.
Az osztrák Prantnertől elég volt egy kurta cikk és abban egy mondat, hogy megbélyegzésben részesüljön Ausztriában, még ha akadtak is a jobboldalon gyanús politikai védnökei. A nyilas Marschalkó nyomán a Hunniát szerkesztő Kunszabó Ferenc hónapról hónapra szajkózhatja a vérvád rémhistóriáját és rágalmait - anélkül, hogy magukat kereszténynek nevező pártok és politikusok részéről megbélyegeznék. Mi több, akadnak olyanok, mint Hasznos Miklós KDNP-képviselő, akik nyilvánosan támogatják anyagilag vagy eszmeileg.
Prantner cikke miatt az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Archívuma (amely állami intézmény!) beadvánnyal fordult az ügyészséghez és panasszal az osztrák Sajtótanácshoz. Marschalkó-Kunszabó közös vérvád-propagandája még senkiből nem váltott ki nyilvános tiltakozást. Nem tudok róla, hogy eddig bármely emberi jogi szervezet fellépett volna ellene, amint arról sem, hogy elítélő állásfoglalás követte volna azt a Hunniában újra és újra megfogalmazott kijelentést, amely csak „úgynevezett holocaustról” tud, és azt a zsidóság üzleties célú koholmányának tartja.
A köztársasági elnök által korábban magas állami kitüntetésben részesített Püski Sándor könyvesboltjában a vérvádat propagáló Hunnia éppúgy kapható, mint a holocaustot lényegileg tagadó videokazetta. A magyar társadalom egyes mértékadó köreiben szemlátomást az a balítélet uralkodott el, hogy ha a vérvád terjesztése és a holocaust tagadása (egyelőre?) nem ütközik a Büntető Törvénykönyvbe, akkor morális megbélyegzéssel sem járhat.
Ha Magyarország Európához akar tartozni, akkor fel kell ismerni: a vérvádmese terjesztése és a holocaust tagadása nem fér össze az európai politikai morállal, sőt az emberi tisztességgel sem.