Vissza a tartalomjegyzékhez

FLAISZ ENDRE
A keresztény Európa szüleménye: a gettó

1943. április 19-én fegyveres felkelés robbant ki a varsói gettóban. A lázadást a nácik néhány hét alatt leverték, s a gettó teljes lakosságát lemészárolták. A zsidó gettó intézményét azonban nem a nácik találták ki, eredete korábbi évszázadokra nyúlik vissza...

A nácik 356 gettót létesítettek. A nagyobb városok gettóit tégla-, illetve kőfallal, vagy fakerítéssel és szögesdróttal vették körül. A kapukban őrök álltak, s a zsidók csak halálbüntetés terhe mellett hagyhatták el a kijelölt területet. Valamennyi közül a varsói gettó volt a legnagyobb, kezdetben közel 400 ezer lakójával. A négy kilométer hosszú és másfél kilométer széles gettót magas fallal választották el Varsó többi részétől. Eredetileg csupán 160 ezer ember lakott ezen a területen. A túlzsúfoltság arra kényszerítette az embereket, hogy megosszák a szobákat egymással. A gettó piszkos volt, a lakosságot járványok tizedelték, a szűkös élelmezés miatt pedig sokan éhenhaltak. A jegyek kevesebb mint 200 kalóriát engedélyeztek naponta. A náci hatóságok úgy kalkuláltak, hogy a hivatalosan szállított élelmiszeradagok a rendes szükségleteknek csak a 10 százalékát fedezzék. Az élelmiszercsempészeknek köszönhetően azonban az éhenpusztuló zsidók száma nem a nácik által remélt ütemben növekedett, ezért júliustól megindult a gettó lakóinak deportálása. Naponta hatezer embert szállítottak a treblinkai haláltáborba. A varsói gettó lakói közül összesen 350 ezren lelték halálukat a treblinkai halálgyárban. Amikor a maradék 40 ezer emberhez eljutott a hír, hogy a treblinkai lágerben mi is történik valójában, Mordechai Anielewicz vezetésével fegyveres ellenállás szerveződött. Néhány géppuskával felfegyverezve megpróbálták megakadályozni a deportálások folytatását. Utcáról utcára és házról házra védekeztek, de a túlerő végül felmorzsolta ellenállásukat. Himmler a gettó teljes megsemmisítését rendelte el. A nácik negyvenezer embert, köztük öregeket és gyerekeket gyilkoltak le.
Bár a nácik rémtetteit senkinek sem sikerült felülmúlnia, gettók azonban már a nácizmus uralomra jutását megelőzően is léteztek. A zsidók gettókba tömörítése eredendően nem Hitler találmánya volt. A gettók eredetére nézve a szó jelentése adhat némi eligazítást. Valószínűleg a héber „get” szóból származik, ami elválasztást vagy válólevelet jelent. Velence keresztény lakossága fallal elválasztott városnegyedbe száműzte a helybéli zsidó lakosságot. Ennek megfelelően a gettó kifejezést először Velencében kezdték el használni a zsidók saját magukra, illetve körbefalazott városnegyedük megjelölésére.
E történet szomorú summája az, hogy az első gettókat keresztények alapították. A folyamat a kereszténység államvallássá válásával kezdődött. E hit nevében azután évszázadokon át arra kényszerítették a zsidókat, hogy csak a számukra kijelölt területen éljenek. A XVI. századra már fallal vagy kerítéssel is körülvették azokat a városrészeket, amelyekbe beszorították őket. A keresztény antiszemitizmus végül közvetve a náci holocausthoz vezetett. Bár a nácizmus keresztényellenes volt, kialakulását mégis a keresztény antiszemitizmus tette lehetővé. Hitler ugyanis a középkorból származó katolikus zsidóellenes törvényeket vette mintául. A nácik gettói abban különböztek elődeiktől, hogy azok nem pusztán elszigetelt városrészek, hanem a zsidók megsemmisítésének, az úgynevezett végső megoldásnak az előzetes lépcsőfokai voltak. A népirtás teljes megvalósításához Hitlernek szüksége volt arra, hogy a szétszórtan élő kelet-európai zsidóságot nagyobb központokban gyűjtse össze. A náci hatóságok hivatalosan azt a történetet terjesztették, hogy a zsidók összegyűjtésére és elszigetelésére azért van szükség, mert ők lennének a különféle betegségek, leginkább pedig a tífusz természetes hordozói. Valójában azonban a gettók a haláltáborokba való deportálások gyűjtőpontjai, a halálba vezető átjárózónák voltak. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy a nácizmus antiszemitizmusa, a holocaust, közvetve pedig a varsói gettólázadás réme is a keresztény antiszemitizmus talaján született meg. A varsói gettó romjain később múzeum emelkedett, amely ma is emlékezteti az arra járókat, hogy a képtelennek tűnő terror mégsem képzelődés volt csupán, hanem hús-vér valóság.