Vissza a tartalomjegyzékhez

HAJDÚ SÁNDOR
Interjú Giczy Györggyel, a KDNP elnökével

Giczy György, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke lapunknak adott interjújában kifejtette, reményei szerint az eddig megjelent közvélemény-kutatási adatok ellenére pártja biztosan bejut a parlamentbe. Elismerte, hogy az elmúlt hetekben a KDNP és a Magyar Katolikus Egyház felső vezetése között több vitás kérdés is felmerült. Élesen bírálta a Fidesz - Magyar Polgári Pártot, megerősítve korábbi kijelentését, hogy a Fidesz „dögkeselyű-taktikát” folytat. A Fidesz a választási szövetség ajánlatával nem szövetségest keresett, „hanem meg akarta szerezni a KDNP szavazóbázisát, és fel akarta zabálni a helyi szervezeteket”.

- Elnök úr! Úgy tűnik, mintha az elmúlt időszakban nem lenne felhőtlen a római katolikus püspöki kar, illetve pártja kapcsolata.
A pártom programjával szemben a katolikus vezetőségnek nincs kifogása. A püspöki körlevél elvárásainak a KDNP programja messzemenőkig megfelel. Kétségtelen azonban: személyes vitáim voltak egyes püspökökkel. Ez teljesen magától értetődő, hiszen ha egy párt közel áll a történelmi egyházakhoz, akkor éppen a közel állás miatt merülhetnek föl vitatott kérdések. Azonban: a KDNP egy önálló politikai párt, amely nem lehet meghosszabbított keze a püspökkari konferenciának vagy a katolikus egyháznak. A normális demokráciákban a gyakorlat ez. Magam is kíváncsi vagyok a körlevél fogadtatására, és eredményére. Információim szerint volt, ahol a körlevél azon részeit, amely éppen a statisztikákkal foglalkozik, nem olvassák fel. Úgy gondolom, hogy az egész hamar elfelejtődik, a választások eredményére nem lesz befolyással.
- Pártja belső válsága alatt Gyulay Endre Szeged-Csanád megyei püspök írt önöknek egy levelet, hogyha nem tudnak európai módon megegyezni, akkor hagyják ki a keresztény és demokrata jelzőket a párt nevéből. Ki fogalmazhatja meg, hogy mit nevezünk kereszténydemokráciának.
- Az érintett részlet egy magánlevélből származik, amely a KDNP belső válsága alatt került a sajtó nyilvánossága elé. Született egy másik nyilatkozata is a püspökkari konferencia után, ahol kifejtette: a klérusnak nincs olyan jogosítványa, hogy megmondja bárkiről, bárkinek, hogy ki a keresztény és ki a demokrata. Egyetlenegy jelzővel kapcsolatban lehetnének követelményei, ha a katolikus szó is benne lenne. A püspök úr levele jóindulatú, békére felszólító szándékkal íródott, mint már mondottam: magánlevélként.
- Gyulay Esztergomban egy MIÉP-nagygyűlésen mégis konkrétan megnevezte azokat a nagypártokat, akikre gondolt. A Fideszről és az FKGP-ről szólt.
- Erről a nagygyűlésről nem hallottam, viszont egy másikról igen. Orbán Viktor jelenlétében a püspök úr kijelentette: ne szavazzanak a Fideszre. Volt egy levélváltás a szeged-csanádi püspök úr és köztem, ahol ő messzemenőkig azt hangsúlyozza, hogy kispártként nem a KDNP-re gondol, hanem elfogadja azt, hogy a választási eredményünk 10-12 százalék lesz. Ezt még eddig nem mondtam el a sajtónak. Az előzetes közvélemény-kutatások nem irányadóak velünk kapcsolatban, hiszen 1990-ben és 1994-ben is azt mutatták, hogy a párt nem lépi át az 5 százalékos küszöböt.
- Most viszont van a jobboldalon egy olyan párt, a Fidesz formájában, amely konzervatív kereszténynek vallja magát, azaz voksokat szerezhet a kereszténydemokrata szavazóktól. Egyszer „dögkeselyű”-nek nevezte a Fidesz taktikáját. Fenntartja még ezen állítását?
- Azzal a néhány kereszténydemokrata politikussal, akit a Fidesz átszipkázott soraiba, nem a kereszténydemokrata értékeket kívánta átültetni, hanem a pártunk szavazóbázisát akarta megszerezni. Az MDF-et sikerült lenyelnie, ezek miatt illettem a „dögkeselyű” jelzővel őket, de hát kérdem én: nem erről van szó? A Fidesz nem választási szövetséget akart kötni, hanem meg akarta szerezni szavazóbázisunkat, fel akarta zabálni a helyi szervezeteinket, ami nekik nincs. A madárhasonlat Démokleitosztól származik, aki embereket, ebben az esetben politikai pártokat, állatokhoz hasonlít. De mondhatok egy másik hasonlatot is, hogy még világosabb legyen a kép. Kedves szerkesztő úr! Ön nehezen kötne velem bármiféle üzletet, megegyezést, ha miközben mi beszélgetünk, én állandóan az ön pénztárcáját akarnám megszerezni, és a zsebében kutatnék, mert itt, kérem szépen, ez történt.