Vissza a tartalomjegyzékhez


A Hit Gyülekezete a választásokról

A Hit Gyülekezete országos vezetősége a héten kiadott nyilatkozatában arra hívja fel a hívők figyelmét, hogy az országgyűlési választás a demokrácia működésének alapvető, legfontosabb eleme. Ezért kérnek mindenkit, hogy felelőssége tudatában vegyen részt a szavazáson.
Az egyház vezetősége üdvözli a hívők aktivitását minden demokratikus pártban, és örül, ha tagjai - a keresztény erkölcsi normák betartása mellett - aktívan részt és felelősséget vállalnak a köz ügyeiben.
Az egyház tiszteli hívei politikai meggyőződését, azonban fontosnak tartja olyan politikai pártok támogatását, amelyek nem sütnek ideológiai bélyeget senkire, az állampolgárok között nem tesznek különbséget etnikai vagy vallási hovatartozás alapján, és kiállnak a klasszikus szabadságjogok megvalósítása mellett. Ezen belül is különösen felhívják a figyelmet a pártoknak a vallásszabadsághoz való viszonyára, mely szabadság nemcsak kulcsfontosságú emberi jog, hanem az egyház zavartalan működésének alapvető feltétele.
A Hit Gyülekezete felhívja híveit, hogy mérlegelésük során fordítsanak figyelmet az alábbi alapelvekre:
1. Az állam és az egyház szétválasztásának demokratikus elve.
A magyar társadalomnak nincs szüksége klerikális gyámkodásra. Nem helyes, ha az egyházak beépülnek a közhatalomba, ahogyan azt sem támogatják, ha az állam egyes felekezetek patrónusaként kíván fellépni.
2. A polgárok és a felekezetek törvény előtti egyenlősége. Sajnos léteznek olyan politikai erők, amelyek előítéleteik alapján egyes társadalmi csoportok jogkorlátozását szorgalmazzák. Különös tekintettel az antiszemitizmusra, cigányellenességre és a vallási kisebbségekkel szemben megnyilvánuló intoleranciára. A magyar demokrácia és a polgárok szabadságának kibontakozását az segíti elő, ha semmilyen diszkrimináció sem érvényesül.
3. A szabad vallásgyakorlás és a különféle vallási eszmék, hitek szabad áramlása. A magyar társadalom érett arra, hogy maga ítélje meg a különböző vallási eszmék és hitek értékét vagy értéktelenségét.
4. A társulási szabadság érvényesülése a vallás területén is. Így különösen fontos a szabad gyülekezetalapításhoz és a felekezeti hovatartozás szabad megválasztásához való jog.
5. Valamennyi törvényesen bejegyzett egyház társadalmi szerepvállalásához való jog, adminisztratív korlátozások nélkül.