Vissza a tartalomjegyzékhez


Tőkeemelés a Postabankban


Princz Gábor, a Postabank Rt. vezérigazgatója. Elégedett
Fotó: MTI

A Postabank Rt. közgyűlésén a részvényesek által elfogadott mérleg szerint a pénzintézet tavalyi vesztesége 8,59 milliárd forintot tesz ki. Az előzetes értesüléseknek megfelelően a bank adózás előtti eredménye 12 milliárd forintos veszteséget mutat. A felügyelő bizottság jelentése szerint a bank saját tőkéje 15,7 milliárd forint, s ez lényegesen alatta van a 23,5 milliár-
dos jegyzett tőkének, amely egyébként a februári gyorsjelentés szerint még 23,8 milliárd forint volt. A mérlegfőösszeget 365,25 milliárd forinttal fogadta el a közgyűlés, ami 1996 végén még 378,7 milliárd forint volt.
Részben a hiány pótlása miatt döntöttek úgy a Postabank Rt. részvényesei, hogy zártkörű alaptőke-emelést hajtanak végre, amely minimálisan 17,14 milliárd forint, de nem haladja meg a 20 milliárd forintot. Az MTI híre szerint a jegyzést ez év április 27-től május 11-ig kell végrehajtani. A kibocsátandó új részvények ára a névérték 140 százaléka lesz. A jegyzésre jogosult befektetők között szerepel az állami tulajdont képviselő Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Magyar Villamos Művek Rt. Ezenkívül meghívták a két osztrák résztulajdonost, valamint egy brit befektetési bankot. A részvényesek elfogadták, hogy az igazgatóság saját hatáskörben dönthet egy további, legalább egymilliárd forintos tőkeemelésről, amelynek felső összege nem haladhatja meg az előző alaptőke-emelés összegének kétharmadát. Ebben az emelésben a részvények kibocsátási ára a névértékük 100 százaléka lesz.