Vissza a tartalomjegyzékhez

SZLAZSÁNSZKY FERENC
Gyulay, a profi püspök

A házasélettől kezdve a békepapságon át a kisegyházakról alkotott véleményen keresztül egészen a választásokig terjedt azon kérdések sora, amelyekre Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüpök, a katolikus püspöki kar helyettes elnöke adta meg a feleletet a MIÉP esztergomi választási gyűlésén.
Az est első részében a nőtlenséget fogadott püspök a szintén cölibátusban élő II. János Pál pápa írásaiból tanított a házaséletről és a gyermekvállalásról. A téma gyakorlati részét is ismerő hallgatóságot azonban jobban érdekelte az egyházak politikai szerepvállalása, különös tekintettel a közelgő választásokra. „Ha úgy össze tudnánk fogni a jelenlegi ellenzéket, ahogyan az Lengyelországban történt, akkor fütyülve és dalolva le lehetne váltani a szociálliberális koalíciót” - jelentette ki Gyulay. Az ellenzék együttműködésének azonban komoly akadálya a magyar társadalom elvilágiasodása. „Nézzék meg, mennyivel előttünk járnak a lengyelek: ott családonként legalább egy Szűz Mária-kép lóg a falakon - folytatta a püspök, majd a forrósodó hangulat lehűtése érdekében kijelentette -: az egyház nem politizál, hanem a pápák által kinyilatkoztatott közjót hirdeti.”
„A pártállam idején nem voltak ilyen szemérmesek - replikázott egy jelenlevő -, esküt tettek a kommunista parlamentnek, részt vettek a népfrontmozgalomban, a béketanácsban. Úgy ugráltak, ahogy a hatalom diktálta. Most miért nem mondják meg nyíltan, melyik pártra kell szavazni?” Gyulay okosan kitért a válasz elől, mert mint mondta: „Senkit nem akar magára haragítani.” A közönség azonban neveket akart hallani. Gyulay nem kérette tovább magát: „Torgyán vagy Orbán” - mondta. A hallgatóság üvöltésben tört ki. A püspök - érezve a csalódottságot - gyorsan hozzátette: „Nem mondtam, hogy ne szavazzanak a MIÉP-re, csak gyűjtsék össze az öt százalékot!”
Végül a Hit Gyülekezetéről alkotott véleményét firtató kérdésre a megannyi témakörben jártas püspök így válaszolt: „A vezetőjük egykor teológiai hallgató volt, a Szentíráshoz értő ember lelkesedése jellemzi, de hiányzik nála az egyház és a hittudósok kétezer éves tapasztalata. Ha volna gyerekem, félteném közéjük engedni.”