Vissza a tartalomjegyzékhez

PÁTKAI MIHÁLY
NAGYÍTÓ

Hétoldalas cikk jelent meg a Newsweek című tekintélyes amerikai magazin legutóbbi számában a pünkösdi-karizmatikus mozgalomról. A mozgalomhoz, amelyet Magyarországon gyakran leszektáznak, a Newsweek értesülései szerint világszerte 460 millió keresztény tartozik, és napjainkban a kereszténység legdinamikusabban növekedő ága.
A „pünkösdi tűz”, amely több hullámban söpört végig a XX. században a kereszténységen, felekezeti határokat átlépve új mozgalmat hozott létre a keresztény hívők körében. A Szentlélekkel való betöltekezésre hangsúlyt helyező, az eksztatikus élmények előtt is nyitott megújulási hullám a hagyományos felekezetek klérusában komoly aggodalmakat váltott ki. A bibliai alapokhoz való visszatérés, az Istennel való személyes közösség hangsúlyozása, a hagyományos klerikális tekintély megkérdőjelezése ugyanis mind kihívást jelentenek a tradicionális felekezetek számára.
A „Szentlélek-mozgalom” hatására tömegesen léptek ki a különböző felekezetekből emberek. II. János Pál pápa legutóbbi latin-amerikai körútja során külön felhívta a figyelmet a neoprotestáns gyülekezetek veszélyeire, Dél-Amerikában ugyanis milliószámra hagyták el a hívők a rituális felekezeteket és tértek át az újonnan megalakult pünkösdi gyülekezetekbe.
Ahogy az egyháztörténelem vallási ébredéseivel lenni szokott, a pünkösdi-karizmatikus mozgalommal kapcsolatban is számos kérdés vetődik fel. A Szentlélek ereje című, a Newsweek címoldalán szereplő cikk számba veszi a mozgalmat érő kritikákat is. A dinamikusan növekedő „pneumatikus” megújulás számos teológiai vitát generált, mint annak idején a protestáns reformáció is. A szóbanforgó cikk szerint az új keresztény ébredési mozgalom szélsőségesei hajlamosak a Szentlélek személyének kisajátítására és annak letagadására, hogy Isten a világ minden részén jelen van és cselekszik.
A pünkösdi-karizmatikus mozgalom világméretű térhódítását és társadalmi befolyásának növekedését jelzi az is, hogy a szellemi megújulási hullámmal rendszeresen foglalkozott a nemzetközi média az utóbbi időben, a CNN amerikai hírcsatorna például többször is megszólaltatott a mozgalmat támadó, illetve védő teológusokat és szakembereket.